Beställ fiber - Mjölbys landsbygd

Kampanjpriset för en fiberanslutning till villa är 19 900 kr. Du kan även köpa till anslutningar om det finns flera fastigheter inom samma fastighetsbeteckning. 

Den första byggnaden du ansluter kallar vi för huvudanslutning och för den betalar du 19 900 kr. Vill du ansluta flera byggnader inom samma fastighetsbeteckning kan du välja att ansluta för 9 900 kr per byggnad.

I priset 19 900 kr för huvudanslutningen ingår:

  • Fiberanslutning till Utsikts Bredbands fibernät
  • Grävning från förberedd kanalisation i gatan fram till tomtgräns. (Grävning på din tomt ingår inte.)
  • Håltagning och tätning i fastigheten
  • Montering av kabelskydd vid husväggen
  • Blåsning och indragning av fiberkabeln i fastigheten
  • Installation av fiberuttag och bredbandsswitch (två års garanti från installationsdatum.)
  • Aktivering av bredbandsswitch i fastigheten

Beställning privatpersoner Mjölbys landsbygd

 
 Kompletterande beställning – Tillkommande byggnader. Priset gäller endast för tillkommande byggnader på samma fastighetsbeteckning som i huvudbeställningen. Läs mer på utsikt.se/flerabyggnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är medveten om bindande avtal med Utsikt Bredband. *
 
 

*Jag är medveten om att bindande avtal med Utsikt Bredband träffas först efter att Utsikt Bredband skriftligen bekräftar beställningen. Om jag lämnat min beställning till Utsikt Bredband på ett sådant sätt att Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är tillämplig har jag 14 dagars ångerrätt från och med att avtalet med Utsikt Bredband träffats, dvs. dagen då jag mottar Utsikt Bredbands bekräftelse av min beställning. Om jag vill utnyttja min ångerrätt meddelar jag Utsikt Bredband om detta inom ovan nämnda tid. Jag bekräftar genom min underskrift samtidigt att erforderliga samtycken inhämtats från make/maka, sambo, partner och/eller annan fastighetsägare.

Jag förbinder mig att följa Utsikt Bredbands allmänna villkor för installation samt allmänna villkor för nyttjande som jag tagit del av här. Jag bekräftar att jag tagit del av informationen om behandlingen av mina personuppgifter enligt Utsikt Bredbands allmänna villkor, samt samtycker till behandlingen.

Hjälpte denna information dig? Nej