För dig som ska gräva

2 viktiga steg innan grävarbete

  1. Se rör och ledningar i marken med Ledningskollen.se. Om du planerar att gräva på din tomt, för att till exempel bygga ett staket eller anlägga en häck, är det viktigt att du vet var det finns rör och ledningar i marken.  Genom att beställa en kostnadsfri ledningsanvisning på Ledningskollen.se får du den information som du behöver för att gräva säkert.
  2. Läs grävbestämmelser. På Tekniska verkens webbplats finns grävbestämmelser för alla typer av ledningar som kan finnas i marken på din tomt.

Säkert grävarbete

Om en ledning skadas och du inte har följt anvisningarna och reglerna som gäller för grävning måste du betala för alla kostnader som uppstår för att reparera skadan. Om du skadar något, säger skadeståndslagen (1972:207) 2 kap. 1 § att du måste ersätta skadan om du gjort det med flit eller varit oaktsam.

Anmäl skadad ledning

Om du skadar ledningar måste du anmäla det omedelbart till Tekniska verkens driftcentral. Du når driftcentralen dygnet runt på telefonnummer 013-20 80 20. Även om skadan inte ser farlig ut kan den vara mycket farlig. Rör inte skadan och håll avstånd. 

Vid personskada

Vid allvarliga personskada, ring 112 direkt.

  • Fiberkablar: De här kablarna använder en typ av laserljus som är osynligt för blotta ögat och kan vara farligt. Titta därför aldrig direkt in i en fiberkabel!
  • Elledningar: Även om en elledning är skadad, kan den fortfarande ha ström i sig och vara mycket farlig. Anta alltid att skadade elledningar är livsfarliga att röra vid.
  • Fjärrvärmeledningar: Vattnet i dessa ledningar är färgat grönt så att läckor syns lättare. Vattnet är mycket varmt, mellan 80 och 120 grader.
  • Vatten och avlopp: Det finns en risk för att bakterier och sjukdomar sprids från skadade vatten- och avloppsledningar.