Koppla upp din verksamhet med IoT

Internet of things (IoT) hjälper dig att utveckla och effektivisera din verksamhet. Vi identifierar lösningar utifrån dina behov.

En tjänst för dig i Linköping, Katrineholm och Mjölby

Stora möjligheter med ett uppkopplat samhälle

Ett uppkopplat samhälle skapar stora möjligheter att använda våra resurser på ett effektivt sätt. Vi på Utsikt Bredband möjliggör det digitaliserade och uppkopplade samhället genom att äga och driva fibernätet i regionen. Förutom att skapa en infrastruktur för ett uppkopplat samhälle, erbjuder vi tjänster inom uppkoppling (IoT- Internet of Things) till verksamheter i Linköping, Mjölby och Katrineholm.

Vi hjälper dig att identifiera dina behov

Vill du också ha rätt förutsättningar för att kunna effektivisera arbetssätt och rutiner? Vi hjälper verksamheter i Linköping, Mjölby och Katrineholm med att bland annat identifiera behov av uppkoppling, ta fram lämpliga sensorer och samla in och presentera data.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Horisont - samarbete för utveckling

Horisont är ett samarbete mellan kommunalt ägda bolag för att driva projekt och utveckling inom IoT. Runt om i Sverige står kommuner inför liknande möjligheter och utmaningar. Vi tror att nationella samarbeten kommer vara en nyckel till stor framgång, därför kan vi tillsammans få fram fler tankar och åsikter för att kunna skapa bättre produkter riktade mot de behov som vi samlar in från olika verksamheter. Horisont arbetar för att hjälpa verksamheter att fatta datadrivna beslut med fokus på miljö- och kostnadseffektivitet.

Projekt inom IoT

Några exempel på vad vi erbjuder för lösningar inom IoT är:

  • Uppkopplad skola för att mäta och förbättra inomhusmiljön.
  • Uppkopplad container för att effektivisera tömningsrutterna och kunna spåra.
  • Uppkopplat kök för att snabbt upptäcka vattenläckor.
  • Vi driver också ett projekt där vi har placerat markfuktgivare vid nyplanerade träd som mäter när det är dags att dags att vattna.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Vi hjälper dig utifrån dina behov.