En säljare har en padda i handen och talar med en kund

Koppla upp din verksamhet med IoT

Utveckla och effektivisera din verksamhet med Internet of things (IoT).  

Platsmarkör

En tjänst för dig i Linköping, Katrineholm och Mjölby

Stora möjligheter med ett uppkopplat samhälle

Ett uppkopplat samhälle skapar stora möjligheter att använda våra resurser på ett effektivt sätt. Vi på Utsikt Bredband möjliggör det digitaliserade och uppkopplade samhället genom att äga och driva fibernätet i regionen samt ett LoRa-nätverk. Förutom att skapa en infrastruktur för ett uppkopplat samhälle, erbjuder vi tjänster inom uppkoppling (IoT- Internet of Things) till verksamheter i Linköping, Mjölby och Katrineholm.

Vi hjälper dig att identifiera dina behov

Vill du veta hur IoT kan hjälpa din verksamhet att effektivisera arbetssätt och rutiner? Vi hjälper verksamheter i Linköping, Mjölby och Katrineholm med att identifiera behov av uppkoppling, ta fram lämpliga sensorer och samla in och presentera data.

Koppla upp sensorer via LoRa

Vårt LoRa-nätverk (Long Range) är utformat för att möjliggöra långdistanskommunikation med låg strömförbrukning och lång räckvidd. Kontakta oss gärna om ni vill använda nätverket så hjälper vi er att komma igång.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Projekt inom IoT

Vi har genomfört flera lyckade IoT-projekt de senaste åren och ser ljust på vad framtiden har att erbjuda. Här är några exempel på möjligheter med IoT att inspireras av. 

Med sensorer vid återvinningscentralernas in- och utfart kan vi automatiskt registrera besökande fordon, vilket effektiviserar avfallshantering och förenklar faktureringsprocessen baserat på verkliga besök och avfallsnivåer. 

En uppkopplad skola ger möjligheten att förbättra inomhusmiljön med sensorer som mäter koldioxidhalt, temperatur och antal elever i klassrummet, vilket bidrar till en hälsosammare och mer behaglig lärmiljö 

Genom sensorer i olika sopcontainrar samlar vi kontinuerligt in data som optimerar tömningsrutterna efter verkliga behov. Det sparar tid och bränsle genom att minska onödiga turer.

Genom att placera sensorer i köksmiljö kan vi hålla koll på eventuella läckage och snabbt skicka ett larm om en läcka uppstår. Det här hjälper oss att undvika stora kostnader och skador på miljön. 

Genom att placera markfuktgivare vid nyplanterade träd kan vi mäta markfuktigheten och avgöra när det är lämpligt att vattna träden. Det här skapar en effektivare vattenanvändning och stärker hälsan hos de nyplanterade träden. 

Kollegor har arbetsmöte

Horisont - samarbete för utveckling

Horisont är ett samarbete mellan olika stadsnät för att driva projekt och utveckling inom IoT. Runt om i Sverige står kommuner inför liknande möjligheter och utmaningar och här tror vi att nationella samarbeten kommer vara nyckeln till framgång. Tillsammans kan vi samla fler tankar och åsikter för att skapa bättre produkter som möter verksamheters behov och främjar datadrivna beslut för miljö- och kostnadseffektivitet.  
 
Vi ser fram emot fler samarbeten med andra stadsnät runt om i landet för att gemensamt driva innovativa IoT-lösningar. Om du är intresserad av att samarbeta, kontakta oss gärna för att utforska möjligheterna tillsammans. 

Vill du veta mer om dina möjligheter?