Vad tycker du om vår webbplats?

Hjälp oss att utveckla vår webbplats så att den bättre uppfyller dina behov. Vi är medvetna om att det finns områden som kan förbättras och värderar din feedback högt. Genom att svara på vår enkät ger du oss värdefulla perspektiv för att göra webbplatsen mer användarvänlig och effektiv.

Det tar bara några minuter att delta, men dina svar kommer att kunna göra stor skillnad.

Dela din åsikt

I vilken egenskap besöker du vår webbplats idag?
Lyckades du med det du ville göra?
Betygsätt hur vår webbplats är att använda. (hur lätt det är att hitta det du söker, förstå innehållet och att navigera mellan olika sidor etc.)
0 10
Om vi behöver fler insikter framöver - går det då bra att vi kontaktar dig?
Samtycke av Utsikt Bredbands riktlinjer för integritetsskydd

Övriga synpunkter