Öppna företagstjänster

Här kan du som är tjänsteleverantör göra en beställning eller skicka en förfrågan om adresser för inkoppling av företagstjänster med avrop från Avtal om transmissionstjänster. Tjänster och priser enligt Bilaga 5. 

Gör en beställning eller förfrågan

Det här är en

Tjänsteleverantör

Slutkund

Önskad produkt och servicenivå

Inför installation och driftsättning

Finns uttag för anslutning i företagslokal?

Anges när det inte är dynamisk IP-adress som kunden beställt

Önskat startdatum av tjänst

Övriga kommentarer

Riktlinjer för integritetsskydd

Jag har tagit del av och lämnar mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas enligt Tekniska verken-koncernens riktlinjer för integritetsskydd.