Beställ tjänst när din anslutning är klar

När din anslutning är klar är det dags att beställa tjänst från en leverantör.

Se hela utbudet av tjänster i vårt fibernät →

Anslutning till öppet stadsnät för företag

Här kan du som företagare beställa anslutning till lokal, till exempel ett kontor, i en fastighet där fibernod redan finns installerad. 

När du beställt din anslutning kommer vi och installerar en bredbandsswitch (CPE) och driftsätter anslutningen på plats hos dig. Finns ingen fibernod i fastigheten behöver du göra en beställning på anslutning till din fastighet.

Bra att veta innan beställning

Du som kund ansvarar för

  • att det finns en dokumenterad kabelförbindelse mellan fastighetens fibernod och den lokal där du vill ha din anslutning (så bygger man ett robust fastighetsnät)
  • företagets egna nätverk i lokalen eller andra nätverksenheter, till exempel WiFi, som ansluts till bredbandsswitchen (CPE)
  • att det finns eluttag där bredbandsswitchen (CPE) placeras i lokalen.

Anslutningen faktureras i efterskott

Aktuellt pris för anslutning till Utsikt Bredbands öppna stadsnät är 2 480 kronor exklusive moms. Du betalar först efter att vi genomfört anslutningen.

Beställning av företagsanslutning

Finns fibernod i fastigheten?
Finns kabelförbindelse eller fastighetsnät mellan fastighetens fibernod och lokal?

Vilken adress gäller det?

Faktureringsadress

Om den inte är densamma som installationsadressen.

Installation

Beräknad leveranstid cirka tio arbetsdagar om kabelförbindelse eller fastighetsnät finns. 

Övriga kommentarer

Avtalsvillkor

Jag har tagit del av och godkänner Utsikt Bredbands allmänna villkor för näringsidkare 

Riktlinjer för integritetsskydd

Jag har tagit del av och lämnar mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas enligt Tekniska verken-koncernens riktlinjer för integritetsskydd.

Beställ tjänst när din anslutning är klar

När din anslutning är klar är det dags att beställa tjänst från en leverantör.

Se hela utbudet av tjänster i vårt fibernät →