Ordlista

ADSL
ADSL, även kallat xDSL, är den teknik som används för dataöverföring via vanlig telefonledning. Med denna teknik får du högre nedladdningshastighet än uppladdningshastighet, den högsta hastigheten man normalt kan få ut av ADSL ligger runt 24 Mbit/s. Men hastigheten påverkas även av på kvaliteten på kopparledningarna hem till dig samt på avståndet till närmaste ADSL-station.

Anslutningspunkt
För villor är fiberuttaget, till vilket bredbandsswitchen kopplas och där tjänster överlämnas till kunden, anslutningspunkten. För flerfamiljshus placeras anslutningspunkten oftast i lämpligt utrymme i källaren. Från den punkten bygger du själv fastighetsnät.

Avlämningspunkt
Den punkt vid tomtgränsen där Utsikt Bredband lämnar över arbetet till dig som fastighetsägare. Från denna punkt ansvarar du själv för grävning och förläggning av slang fram till din fastighet. Om man vill ha hjälp med grävning på egen tomt så kan Utsikt Bredband rekommendera entreprenörer som kan hjälpa dig med grävningen. Vid byalagskoncept anvisas avlämningspunkten utifrån byalagets geografiska läge.

Bandbredd
Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten, i vanligt tal motsvarar detta hastigheten för ditt internet. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s, Mbit/s eller Gbit/s.

Brandvägg
Ett program som granskar trafiken som går in och ut från datorn och hindrar otillåten datakommunikation. En router är ett exempel på utrustning som har en inbyggd brandvägg från början.

Bredbandsslang
En bredbandsslang är kanalisation för fiberkabel. Kanalisation/slang är rören i vilka fiberkabeln ligger. Vid beställning av en fiberanslutning blåses en fiberkabel in i denna slang. Bredbandsslang kan även kallas för tomslang, innan fiberkabel har blåsts in i slangen.

Bredbandsswitch
En bredbandsswitch monteras i bostaden samband med fiberanslutningen. Det är från denna bredbandsswitch som du som kund får tillgång till dina tjänster (internet, TV, telefoni). Synonymer till bredbandsswitch kan vara: Konverter, Fiberkonverter, Fiberuttag eller CPE (CustomerPlaced Equipment).
För aktivering av flera datorer, tv-apparater eller telefoner i huset krävs ytterligare utrustning. Denna utrustning kan t ex vara en router eller en switch.
För att se vilka olika bredbandsswitchar vi har i nätet, klicka här.

Bredbandstelefoni
Bredbandstelefoni är överföring av röstsamtal via ett datornätverk. Till skillnad från vanlig telefoni så sker Bredbandstelefoni helt digitalt.
Den vanligaste typen av bredbandstelefoni kallas för Standardtelefoni via internet och är den vanligaste telefonitypen. För Standard Telefoni via internet så behövs en internettjänst samt en telefonidosa som du får från din tjänsteleverantör. Via detta alternativ så delar telefonin kapaciteten (bandbredden) med din internettjänst.

Bredbands-TV
Bredbands-tv är överföring av tv-sändningar via ett datornätverk.
En synonym till Bredbands-tv är IPTV.

Digital kabel-TV
Kabel-TV som går över det analoga tv-nätet. Med en digital kabel-tvbox så kan du även få högupplösta (HD) kanaler.

Fiberoptik
Fiber – eller fiberoptik – innebär att data skickas i form av ljus genom optisk fiber. Kapaciteten i fibern är i det närmaste obegränsad och man tänjer hela tiden på hur mycket data man kan skicka. Fiberoptiken är den snabbaste metoden för informationsöverföring som finns idag och den lever upp till framtidens krav på kapacitet.

Fiberuttag
Se Bredbandsswitch för mer information.

Gbit/s (Gigabit per sekund)
Gbit/sek avser hastighet för dataöverföring och motsvarar 1 000 Mbit/s. Se Mbit/s för mer om hastighet för dataöverföring.

High Definition (HD)
TV-kanaler som sänds i HD är mer högupplösta och ger därför en bättre och skarpare bild. För att kunna utnyttja HD-kanaler behövs en TV som stödjer HD-kvalité.

IP-adress (IPv4-adress)
En IP-adress (Internet Protocol address) är ett unikt nummer som används för att identifiera en dator, router eller liknande utrustning. Detta nummer används även för kommunikation mellan datorer, routrar, etc., inom ett nätverk, såsom internet.

En dator som är kopplad till internet tilldelas en IP-adress via tjänsteleverantören som tillhandahåller internettjänsten. IP-adressen kan variera beroende på sammanhang. Datorn kan exempelvis använda en IP-adress i lokala nätverk (LAN) men en helt annan på internet (WAN).
Behöver du kunna ta fram din IP-adress? Guide finns under Tips.

IP-telefoni
IP-telefoni är överföring av röstsamtal via ett datornätverk. Till skillnad från vanlig telefoni så sker IP-telefoni helt digitalt.
Se även Bredbandstelefoni för mer information.

IP-TV
IP-TV är överföring av tv-sändningar via ett datornätverk.
Se även Bredbands-tv för mer information.

Kabel-TV
Kabel-TV är TV via det analoga nätet.

Kanalistation
Kanalisation är rören/slangarna i vilken fiberkabeln dras. Se även Bredbandsslang.

Konverter
Se Bredbandsswitch.

MAC-adress
När t ex en dator tillverkas utrustas den med ett eller flera nätverkskort. Tillverkaren tilldelar varje nätverkskort en unik MAC-adress (Media Access Control address). MAC-adressen är en unik identifierare för exempelvis nätverkskort i datorer, routrar och switchar.

Mbit/s (Megabit per sekund)
Mbit/s avser hastighet för dataöverföring. 
Om det finns två tal, exempelvis ”100/10 Mbit/s”, så avser den första (i detta fall 100) nedladdningshastigheten och den andra (i detta fall 10) uppladdningshastigheten. Nedladdningshastigheten är hur snabbt du kan ladda data från internet, till exempel när du surfar på internet, laddar ner eller streamar film och musik. Uppladdningshastigheten är hur snabbt du kan ladda upp data till internet, till exempel skicka mail, ladda upp bilder, filmer och musik. När du spelar spel online är både upp- och nedladdningshastigheten viktig.

Modem
Ett modem är en hårdvaruprodukt (en ”burk”) som omvandlar digitala signaler till analoga signaler och vice versa, så att man exempelvis kan ansluta sig till internet över telefonledningar. ADSL är en av de tekniker som använder sig utav modem. Kunder som har fiberanslutning och bredbandsswitch behöver inte ha modem.

Nedladdningshastighet
Nedladdningshastigheten är hur snabbt du kan ladda data från internet, till exempel när du surfar på internet, laddar ner eller streamar film och musik.
Se även Mbit/s för mer information.

RJ-11
RJ-11 är namnet på det kontaktdon i genomskinlig plast som används på telesladdar (t.ex. från telejack till modem). RJ-11 har stift för fyra ledare.

RJ-45
RJ-45 är namnet på det kontaktdon i genomskinlig plast som används på nätverkskablar (t.ex. från nätverksuttag till dator). RJ-45 har stift för åtta ledare.

Router
En router är en enhet som kan dela en internetförbindelse till flera olika enheter samtidigt, trådlöst eller via nätverkskabel. Se trådlös router för mer information.

Tjänsteleverantör
I Utsikt Bredbands nät finns det flera olika leverantörer för tjänsterna internet, TV och telefoni. Du väljer själv den tjänsteleverantör som ska leverera tjänster hem till dig. Under fliken ”Tjänsteguide” högst upp kan du jämföra leverantörer, deras erbjudanden och priser.

Tomslang
Tomslang är kanalisation för fiberkabel (bredband) som ännu inte har någon fiberkabel i sig. Se även Bredbandsslang.

Trådlös router
En enhet (router) som via radiovågor överför data till andra enheter i ditt hem, utan sladd. Till exempel kan den överföra internet till din bärbara dator eller surfplatta.

Uppladdningshastighet
Uppladdningshastigheten är hur snabbt du kan ladda upp data till internet, till exempel skicka mail, ladda upp bilder, filmer och musik. När du spelar spel online är både upp- och nedladdningshastigheten viktig.
Se även Mbit/s för mer information.

Webbläsare
En webbläsare (web browser) är ett program som används för att hämta, tolka och återge information som lagts upp på webbservrar på internet. Exempel på webbläsare är Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari och Opera men det finns många fler utöver dessa.

Öppet nät
Ett öppet nät är ett nät där alla tjänsteleverantörer (av internet, TV, telefoni etc.) är välkomna att erbjuda sina tjänster till dig som slutkund. Det råder full konkurrens på lika villkor. Det höjer kvaliteten på tjänsterna och pressar priserna. Det tjänar du som kund på.
Motsatsen till ett öppet nät är ett stängt nät där det är en och samma aktör som äger nätet och säljer tjänsterna. Alternativt att en aktör är dominerande och att villkoren inte är rättvisa. Resultatet är inlåsning, utebliven valfrihet och utebliven prispress.

Överlämningspunkt
Överlämningspunkt är där bredbandsswitchen monteras och där tjänster överlämnas till slutkund.

Hjälpte denna information dig? Nej