Konsumenträtt och avtalsvillkor

Vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter och tjänster. Om vi inte har levt upp till dina förväntningar eller gjort något fel, så är det viktigt att du hör av dig till oss så att vi får en chans att utreda vad som har hänt.

På den här sidan hittar du information om dina rättigheter som konsument, vår klagomålshantering och var du kan få hjälp med tvistlösning.

Kontakta i första hand vår kundservice via e-post kundservice@utsikt.se eller på telefon 0771-50 40 50.

Hantering av personuppgifter

Ta del av riktlinjerna som vi följer för att behandla personuppgifter enligt GDPR.

Lagar

Det finns flera olika lagar som reglerar dina rättigheter och skyldigheter som kund. Vilka bestämmelser som tillämpas i ditt aktuella fall beror på vilken tjänst och produkt ditt ärende gäller. Läs mer om dina rättigheter som konsument:

Avtalsvillkor och föreskrifter

I ditt avtal och i dina avtalsvillkor hittar du mycket information om vad som gäller för dina tjänster. Här nedanför hittar du aktuella allmänna och särskilda avtalsvillkor, samt föreskrifter för våra produkter. Du kan även kontakta vår kundservice för en papperskopia av gällande avtalsvillkor.

Se avtalsvillkor för:

Konsument

Allmänna avtalsvillkor - installation (pdf)

Allmänna avtalsvillkor - nyttjande (pdf)

Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor - installation (pdf)

Allmänna avtalsvillkor - nyttjande (pdf)

Ångerrätt

När du tecknar ett avtal via telefon, internet, brev eller e-post har du alltid rätt att ångra dig inom 14 dagar, utan att behöva ange något skäl. Det räcker det med att du meddelar oss att du ångrar dig innan ångerfristen gått ut, för att avtalet ska sägas upp. Ångerfristen börjar dagen efter att du ingått avtalet.

Om du har begärt att vi påbörjar leverans av tjänsten under de 14 dagar som du har ångerrätt, så ska du betala för det vi redan levererat fram till det att vi har fått ditt besked om att du ångrar avtalet. Du kan läsa mer om vad det står i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på konsumentverkets webbplats. 

Om du vill ångra ditt avtal kan du:

  • ringa oss på telefon 0771-50 40 50.
  • använda vår ångerblankett. Fyll i och skriv ut blanketten, skriv under med ditt namn och skicka den till Utsikt Bredband AB, Box 1500, 581 15 Linköping.
  • skriva ett eget brev som innehåller uppgifter som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt datumet du fick vår avtalsbekräftelse. Glöm inte att skriva tydligt att du vill ångra avtalet. Skicka det till oss antingen på e-postadress kundservice@utsikt.se eller som brev till: Utsikt Bredband AB, Box 1500, 581 15 Linköping.

När vi handlagt ditt ärende återkommer vi med en skriftlig bekräftelse via e-post eller per brev. Både dina och våra skyldigheter att fullgöra avtalet upphör i och med att du ångrar ditt avtal.

Ångerrätt för nyanslutning

Du har också rätt att avbeställa en nyanslutning till elnät, fjärrvärme, bredband eller VA, fram till dess att den har slutförts. Du ska då betala ersättning för den del av tjänsten som vi redan har utfört, samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad som har utförts. Dina och våra rättigheter och skyldigheter styrs av Konsumenttjänstlagen, som du kan läsa mer om på konsumentverkets webbplats

Prövning av ärendet - om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skriftligen kontakta oss med en reklamation, så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via e-post kundservice@utsikt.se eller skicka ett brev till: 

Utsikt Bredband
Box 1500
581 15 Linköping

Extern rådgivning och tvistlösning

Kommunal Konsumentvägledning

Tar tillvara på konsumentens intressen och ger kostnadsfri rådgivning. Läs mer på din kommuns hemsida: Linköpings kommunKatrineholms kommun, Mjölby kommun, Motala kommun.

Konsumentverket

Kan ge information både före och efter ett köp och hjälper dig tillvarata dina rättigheter som konsument. Läs mer på konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst. Mer information finner du på arn.se

Sveriges Domstolar

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Du bör däremot först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende. Läs mer på domstol.se

Hallå Konsument

Du kan få oberoende vägledning via konsumentverket, läs mer på hallakonsument.se

Hjälpte denna information dig? Nej