När du bygger hus

Ska du bygga villa i ett nytt bostadsområde? Här kan du läsa hur du går tillväga och vad du ska tänka på om du vill och kan beställa fiber från Utsikt Bredband. Kontakta husleverantören eller markexploatören för mer information om hur möjligheterna kring anslutning till bredbandsnätet ser ut i ditt område.

1. Beställ fiberanslutning från Utsikt Bredband

I de flesta nya områden kan du få världens möjligheter med fiber från Utsikt Bredband. Ska du bygga nytt hus i Linköpings kommun på kommunal tomt kan du beställa fiber när du beställer övriga anslutningar från Tekniska verken, beställ här. Bygger du hus på landsbygden, på en tomt som inte är kommunal eller om du bor i Mjölby, Katrineholm eller Motala kommun gör du istället en intresseanmälan här. När du har fått en bekräftelse kan du börja planera arbetet.

2. Planera placeringen av fiberuttag och bredbandswitch

Planera för var fiberuttaget och bredbandsswitchen ska monteras redan under grävfasen. Fiberkabeln är ömtålig, så minimera sträckan som kabeln behöver dras inomhus genom att gräva fram till rätt vägg eller utrymme. Sedan är det vi som drar fiberkabeln in till mediacentralen inne i fastigheten. Mediacentralen är det skåp som finns i de flesta nybyggda hus och där man bland annat samlar utrustning för fiber, det vill säga ditt fiberuttag och din bredbandsswitch.

Det finns några saker att tänka på:

  • Fiberuttag och bredbandsswitch placeras så när intag genom yttervägg som möjligt.  
  • Fiberuttag och bredbandsswitch placeras i ett torrt utrymme. Temperaturen i rummet får inte vara under 0° eller över +45°.
  • Vid bredbandsswitchen måste det finnas minst ett dubbelt vägguttag. Om du väljer flera bredbandstjänster kan fler vägguttag behövas.
  • Lämna utrymme runt bredbandsswitchen så att kablar till router, datorer, telefoner och TV-apparater får plats.

3. Grävning på din tomt

Det är du som ansvarar för att det grävs och att rör för fiber läggs ner från din tomtgräns fram till utsidan av huset, vi ansvarar sedan för håltagning och installationen inomhus. Här kan du se hur du gräver på din tomt - det är enklare än du kanske tror. Tänk även på att det är ditt ansvar att återställa på tomt efter färdig installation. 

När du bygger nytt hus är det bra att samordna installationen av fiber och el. Då kan rör för fiber och elkabel läggas tillsammans och du gräver endast en gång på tomten. Kontakta din elektriker för mer information. Tänk på att planera fiberanslutningen redan i byggfasen tillsammans med elektriker och byggledare.

Att gräva ner röret för fibern – två olika sätt

För att vi ska kunna utföra din installation behöver mediacentralen vara förberedd och röret vara på plats på tomt. Det finns olika varianter av att förlägga rör i nyproduktionsområden. De två vanligaste sätten är att:

  • Röret tillsammans med markeringsnätet läggs från avlämningspunkten vid tomtgränsen in i fasadmätarskåpet tillsammans med elkabeln. Därefter dras fibern in till mediacentralen eller annan installationsplats i ett inomhusrör. Du ansvarar för att rör finns hela vägen och att det är helt. 
  • Röret läggs från avlämningspunkten vid tomtgränsen hela vägen in till mediacentralen, som i de flesta fall är placerad i hallen. Detta ska planeras i ett tidigt skede vid husbyggnationen.

Så placerar du röret

Röret som du lägger in mot husväggen ska ligga så rakt som möjligt och böjradien får inte vara under 30 cm. Då minskar risken att röret kan gå sönder eller att problem uppstår när installation genomförs 

Vid din tomtgräns ska en skarvgrop lämnas öppen med ditt rör från tomten förlagt enligt bilden nedan. 

Du täpper igen rörändarna med ändpluggar för att undvika att vatten, isproppar och skräp kommer in i röret. Är det stopp i röret vid installation finns det risk att installtionen försenas.

A. Röret som du förlägger på din tomt ska vara av typen SRN/SRS, med slät insida. Ett grönt markeringsnät läggs ca 10cm ovanför röret. 

B. Djupet ner till röret ska vara 30-40 centimeter.

C. Röret ska sticka in i gropen kunna skarvas ihop med anslutande rör. Kom ihåg att ändtäta röret i båda ändar för att undvika att fukt kommer in i röret. 

4. Fyll igen schaktet

Utrymmet närmast röret fyller du igen med sand som är fritt från vassa och tunga stenar. Detta för att undvika att du skadar och klämmer ihop röret och installtionen försenas. Du som kund behöver i så fall lägga röret tillrätta.

De sista metrarna vid fasaden fyller du igen först när fiberkabeln har dragits in i huset. Tänk också på att gropen vid tomtgränsen inte ska grävas igen förrän installationen är helt klar. Du ansvarar själv för att återställa marken på din tomt, både schakt och grop.

Markera på karta eller dokumentera

Markera på en karta eller dokumentera vart röret finns nedgrävt på tomten. På så sätt kan du förhindra avgrävning i framtiden. Skulle fiberkabeln på din tomt skadas måste ny fiber blåsas in. Kontakta oss om det händer.

5. Installation av fiberuttag och bredbandsswitch

Vi kan påbörja installationen enligt överenskommelse med dig under förutsättning att du lagt ner röret enligt beskrivning ovan. När röret är nedgrävt tar vi över och slutför installationen. Vi kontaktar dig för att få tillträde till fastigheten så att vi kan installera och ansluta fiberuttag och bredbandsswitch på platsen som du har valt. Vid nyproduktion är det viktigt att du har fått en nyckel till fastigheten eller att du kan ge oss tillträde på annat sätt. 

6. Fiber är inkopplad – snart är du uppkopplad

Koppla in din dator till uttaget på din bredbandsswitch som är märkt med internet. Öppna din webbläsare så kommer du automatiskt till kundportalen. Klicka på stjärnan där det står ”Klicka här för att beställa tjänster direkt” och följ stegen. Du kan också beställa tjänster via vår Tjänsteguide om du har en uppkoppling eller direkt hos valfri tjänsteleverantör.

När du har gjort ditt val av leverantör och tjänst/er är du snart igång. Hos de flesta leverantörer tar det knappt 15 minuter från att beställningen är gjord tills att du kan börja surfa.

Om du behöver koppla in tjänster eller bygga ett fastighetsnät kan du antingen göra det själv eller anlita en installatör. 

Hjälpte denna information dig? Nej

Utsikt Bredbands arbete och ansvar

1. Vi informerar dig om möjligheten att ansluta din villa och ser över anslutningsmöjligheterna i ditt område. Vi informerar dig om var avlämningspunkten ligger.

2. Vi förser dig med optorör.
När det gäller nyproduktionsområden står du som fastighetsägare för kostnaden för röret på egen tomt. För att sänka dina kostnader i nyproduktionsområden kan du lägga fiberröret i samma
schakt som inkommande elkablar.

3. Ansvarar för fiberinstallationen
Utsikt Bredband utför följande moment i fiberinstallationen:

- Skarvar ihop kundens rör med Utsikts Bredbands rör vid avlämningspunkten
- Håltagning och tätning i fastigheten (där det krävs och ingår)
- Blåser och drar in fibern i fastigheten
- Monterar kabelskydd vid husvägg
- Monterar och aktiverar bredbandsswitchen

4. Drift och underhåll av fibernätet
Utsikt Bredband äger fibernätet och ansvarar för drift och underhåll av nätet.