Beställ ny, byte eller flytt av bredbandsswitch

Lägg din beställning för en ny switch, byte eller flytt direkt på vår webbplats.

Vad kostar det?

Om garantin på din bredbandsswitch inte har löpt ut, täcker vi kostnaden för en ny. Garantin gäller i två år från installationsdatumet, vilket du kan hitta angivet på din switch. Priserna för ersättning efter garantitiden presenteras inklusive moms.

Tjänst Kostnad, kr
Ny switch, inklusive installation 950
Ny switch, exklusive installation 550
Flytt av switch och fiberuttag (max 5 meter, ingen grävning) 4 290
Nedmonteringen och uppsättning av switch eller fiberuttag (vid renovering) 950
Uppgradering av switch (av tekniker)* 0

gäller endast när den befintliga switchen inte klarar av hastigheter högre än 100 Mbit/s.

Kontaktuppgifter

Tjänst
Samtycke av Utsikt bredbands riktlinjer för integritetsskydd