Allt om din bredbandsswitch

Anslut flera tjänster till din bredbandsswitch

Lär dig hur du kopplar in dina internet-, TV- och telefonitjänster i de vanligaste modellerna av bredbandsswitchar. Hur du går till väga är lite olika beroende på vilken switch du har.

På bredbandsswitchen används följande portar: 

 • LAN2: internet (telefoni standard)
 • LAN3: kollektiv bredbands-TV
 • LAN4: bredbands-TV (IP-TV)

Övriga uttag på switchen är inaktiverade. Bredbandsswitchen används främst vid installation av fiber i villor. Switchen klarar 1 Gbit/s /1 Gbit/s tjänster och TriplePlay-tjänster.

Så kopplar du din switch

Kontrollampor och vad de innebär

WAN-lampan

På switchen finns en lampa som heter WAN. Lampan kan blinka i olika färger som visar statusen på din fiberanslutning. 

 • Grön: Du har en fungerande internetanslutning.
 • Röd (blinkar): Det finns en fysisk anslutning men ingen kommunikation.
 • Röd: Ingen fysisk anslutning till internet finns.

Om WAN-lampan lyser eller blinkar rött, börja med att kontrollera att alla kablar är rätt anslutna. Kolla även så att kablarna inte är skadade. Om problemet kvarstår ska du kontakta din tjänsteleverantör för felsökning och support.

Lampor för LAN-portar

På switchen finns en lampa som heter WAN. Lampan kan blinka i olika färger som visar statusen på din fiberanslutning. 

 • Grön: Du har en fungerande internetanslutning.
 • Röd (blinkar): Det finns en fysisk anslutning men ingen kommunikation.
 • Röd: Ingen fysisk anslutning till internet finns.

Om WAN-lampan lyser eller blinkar rött, börja med att kontrollera att alla kablar är rätt anslutna. Kolla även så att kablarna inte är skadade. Om problemet kvarstår ska du kontakta din tjänsteleverantör för felsökning och support.

På bredbandsswitchen används:

 • LAN2: internet (telefoni standard)
 • LAN3: kollektiv-TV
 • LAN4: bredbands-TV
 • CATV: kopplas till husets kabel-TV-nät.

Övriga uttag på switchen är inaktiverade. Bredbandsswitchen används främst vid installation av fiber i villor. Switchen klarar upp till 1 Gbit/s /1 Gbit/s tjänster och TriplePlay-tjänster.

Så kopplar du din switch

Kontrollampor och vad de innebär

WAN-lampan

På switchen finns en lampa som heter WAN. Lampan kan blinka i olika färger som visar statusen på din fiberanslutning. 

 • Grön: Du har en fungerande internetanslutning.
 • Röd (blinkar): Det finns en fysisk anslutning men ingen kommunikation.
 • Röd: Ingen fysisk anslutning till internet finns.

Om WAN-lampan lyser eller blinkar rött, börja med att kontrollera att alla kablar är rätt anslutna. Kolla även så att kablarna inte är skadade. Om problemet kvarstår ska du kontakta din tjänsteleverantör för felsökning och support.

Lampor för LAN-portar

Varje port på switchen har lampor som visar status för anslutningen. Lamporna kan lysa grönt eller inte alls. 

 • Lyser grönt: Det finns en aktiv länk med en hastighet på 10/100/1 000 Mbit/s. Porten är korrekt ansluten till en enhet och kan överföra data. Hastigheten beror på både nätverksutrustningens och den anslutna enhetens kapacitet.
 • Lyser inte: Ingen aktiv länk finns. Det kan vara för att ingen enhet är ansluten till porten, eller att en ansluten enhet är avstängd eller inte korrekt ansluten. 

Lamporna hjälper dig att identifiera statusen på din anslutning och den hastighet som kan överföras genom porten.

På bredbandsswitchen används följande portar:

 • LAN2: internet (telefoni standard)
 • LAN3: kollektiv bredbands-TV
 • LAN4: bredbands-TV (IP-TV)

Övriga uttag på switchen är inaktiverade. Bredbandsswitchen används främst vid installation av fiber i villor. Switchen klarar upp till 1 Gbit/s /1 Gbit/s tjänster och TriplePlay-tjänster.

Så kopplar du din switch

Kontrollampor och vad de innebär

WAN-lampan

På switchen finns en lampa som heter WAN. Lampan kan blinka i olika färger som visar statusen på din fiberanslutning. 

 • Grön: Du har en fungerande internetanslutning.
 • Röd (blinkar): Det finns en fysisk anslutning men ingen kommunikation.
 • Röd: Ingen fysisk anslutning till internet finns.

Om WAN-lampan lyser eller blinkar rött, börja med att kontrollera att alla kablar är rätt anslutna. Kolla även så att kablarna inte är skadade. Om problemet kvarstår ska du kontakta din tjänsteleverantör för felsökning och support.

Lampor för LAN-portar

Varje port på switchen har lampor som visar status för anslutningen. Lamporna kan lysa grönt eller inte alls. 

 • Lyser grönt: Det finns en aktiv länk med en hastighet på 10/100/1 000 Mbit/s. Porten är korrekt ansluten till en enhet och kan överföra data. Hastigheten beror på både nätverksutrustningens och den anslutna enhetens kapacitet.
 • Lyser inte: Ingen aktiv länk finns. Det kan vara för att ingen enhet är ansluten till porten, eller att en ansluten enhet är avstängd eller inte korrekt ansluten. 

Lamporna hjälper dig att identifiera statusen på din anslutning och den hastighet som kan överföras genom porten.

På bredbandsswitchen används följande portar:

 • LAN2: internet (telefoni standard)
 • LAN3: kollektiv-TV
 • LAN5: bredbands-TV
 • CATV: kopplas till fastighetens kabel-TV nät.

Övriga uttag på switchen är inaktiverade. Bredbandsswitchen används främst vid installation av fiber i villor där kabel-TV levereras. Switchen klarar 1 Gbit/s /1 Gbit/s tjänster och TriplePlay-tjänster.

Så kopplar du din switch

Kontrollampor och vad de innebär

WAN-lampan

På switchen finns en lampa som heter WAN. Lampan kan blinka i olika färger som visar statusen på din fiberanslutning. 

 • Grön (blinkar): Du har en fungerande internetanslutning på 100 Mbit/s.
 • Orange (blinkar): Du har en fungerande internetanslutning på 1 Gbits/s.

Lampor för LAN-portar

 • Grön (blinkar): Det finns en aktiv länk med en hastighet på 100 Mbit/s.
 • Orange (blinkar): Det finns en aktiv länk men med en hastighet på 1 Gbit/s.

Statuslampor

 • Grön: swtichen är på och får ström. 
 • Orange: swtichen startar. 

På bredbandsswitchen används följande portar:

 • LAN1: internet
 • LAN5: bredbands-TV
 • LAN8: internet

Övriga uttag på switchen är inaktiverade. Switchen klarar 1 Gbit/s och TriplePlay-tjänster.

Så kopplar du din switch

Kontrollampor och vad de innebär

På switchen finns en lampa som heter ”i”. Lampan kan blinka i olika färger som visar statusen på din fiberanslutning. 

 • Grön: switchen är på och får ström.
 • Orange: switchen startar. 

Lampor för LAN-portar

 • Grön (blinkar): Det finns en aktiv länk med en hastighet på 100 Mbit/s på den specifika porten.
 • Orange (blinkar): Det finns en aktiv länk men med en hastighet på 1 Gbit/s.

På bredbandsswitchen används följande portar:

 • LAN2: Internet (Telefoni standard)
 • LAN3: kollektiv-TV
 • LAN4: Bredbands-TV
 • EXT1: Kopplas till uttaget (används inte i villainstallationer)
 • WAN: Kopplas till fiberuttag (används i villainstallationer)

Övriga uttag på switchen är inaktiverade. Switchen klarar 1 Gbit/s /1 Gbit/s tjänster och TriplePlay-tjänster.

Så kopplar du din switch

Kontrollampor och vad de innebär

WAN-lampan

På switchen finns en lampa som heter WAN. Lampan kan blinka i olika färger som visar statusen på din fiberanslutning. 

 • Grön: Du har en fungerande internetanslutning på 1 Gbit/s. Det är den högsta standardhastigheten för många hem- och småföretagsnätverk. Du har en mycket snabb anslutning till din internetleverantör.
 • Orange: Du har en fungerande internetanslutning men med en lägre hastighet på 100 Mbit/s. Hastigheten passar för de flesta onlineaktiviteter som till exempel streaming och nedladdning eller uppladdning av filer.

Lampor för LAN-portar

 • Grön (blinkar): Det finns en aktiv länk med en hastighet på 1 Gbit/s länk.
 • Orange (blinkar): Det finns en aktiv länk men med en hastighet på 100 Mbit/s.

Statuslampa

 • Grön: swtichen är på och får ström. 

På bredbandsswitchen används:

 • LAN2: internet (telefoni standard)
 • LAN3: kollektiv-TV
 • LAN4: bredbands-TV

Övriga uttag på switchen är inaktiverade. Switchen klarar 1 Gbit/s /1 Gbit/s tjänster och TriplePlay-tjänster.

Så kopplar du din switch

Kontrollampor och vad de innebär

WAN-lampan

På switchen finns en lampa som heter WAN. Lampan kan blinka i olika färger som visar statusen på din fiberanslutning.

 • Grön (blinkar): Du har en fungerande internetanslutning på 1 Gbit/s.
 • Orange (blinkar): Du har en fungerande internetanslutning på 100 Mbit/s.

Statuslampa

 • Grön: swtichen är på och får ström. 

På bredbandsswitchen används:

 • LAN2: internet (telefoni standard)
 • LAN3: kabel-TV
 • LAN4: bredbands-TV

Övriga uttag på switchen är inaktiverade. Switchen klarar 1 Gbit/s /1 Gbit/s tjänster och TriplePlay-tjänster.

Så kopplar du din switch

Kontrollampor och vad de innebär

WAN-lampan

På switchen finns en lampa som heter WAN. Lampan kan blinka i olika färger som visar statusen på din fiberanslutning.

 • Grön (blinkar): Du har en fungerande internetanslutning på 1 Gbit/s.
 • Orange (blinkar): Du har en fungerande internetanslutning på 100 Mbit/s.

Statuslampa

 • Grön: swtichen är på och får ström. 

Frågor och svar 

En router ansluter ditt hemnätverk till internet, tilldelar IP-adresser till dina enheter och skyddar din data med olika säkerhetsfunktioner, till exempel en brandvägg. En switch fungerar i det nätverk du har uppkopplat hemma för att koppla ihop olika enheter, till exempel en dator och skrivare. Switchen underlättar kommunikationen mellan enheterna och delning av resurser mellan dessa enheter. Man kan säga att routern kopplar samman dig med omvärlden och switchen kopplar samman alla dina enheter i det nätverk du har uppkopplat hemma. 

Bredbandsswitch används som en fördelare av bredbandstjänsterna. Det innebär att du kan koppla upp både TV och internet via fiber, oavsett om du har olika tjänsteleverantörer för TV och internet. Switchen garanterar en stabil och snabb uppkoppling för alla. På så sätt optimerar du ditt hemnätverk och maximerar användningen av din fiberanslutning.

Får jag välja vilken switch jag vill ha? 

När du skaffar fiber skickar vi en bredbandsswitch till dig. Det finns flera olika varianter på switchar. Vilken du får beror på om du har kopparnätverksuttag och om du önskar kabel-TV eller inte.

Ett mediaskåp finns i många hem idag och utgör den centrala punkten där internetanslutningen kommer in i hemmet. Härifrån fördelas anslutningen till olika uttag för internet, telefoni och TV. I skåpet finns viktiga komponenter, till exempel en router och en patchpanel. Ofta placeras mediaskåpet i hallen, antingen utanpå eller inuti en vägg.