Inteno XG6846

Portar:

LAN1: Telefoni Prio (Beställning sker enbart via kollektiv anslutning)
LAN2: Internet (Telefoni standard)
LAN3: Används ej
LAN4: Bredbands-TV
EXT1: Kopplas till uttaget (Används inte i villa installationer)
WAN: Kopplas till Fiberuttag (Används i villa installationer)

Kontrollampor:

WAN eller EXT1:
Grön(Blinkar) = 1 Gigabit/s länk
Orange(Blinkar) = 100 Mbit/s länk
LAN:
Grön(Blinkar) = 1 Gigabit/s länk
Orange(Blinkar), 100 Mbit/s länk
Power:
Grön

Kopplingsschema (pdf)

Specifikation (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej