Icotera i6402

Portar

LAN1: Telefoni Prio (Beställning sker enbart via kollektiv anslutning)
LAN2: Internet (Telefoni standard)
LAN3: Används Ej
LAN4: Bredbands-TV
CATV: Kopplas till fastighetens kabel-tv nät.

Kontrollampor

WAN:
Grön: Fiberlänk och nätkontakt.

Röd (blinkar): Fiberlänk men ej nätkontakt.

Röd: Ej fiberlänk

LAN Port 1-4:
Lyser inte: Ej länk

Endast grön: 10/100 Mbit/s länk.

Kopplingsschema (pdf)
Hjälpte denna information dig? Nej