Hexatronic 8 portar

Portar:

1 : Telefoni Prio (Beställning sker enbart via kollektiv anslutning)
5 : Bredbands-TV
8 : Internet (Telefoni standard)

Kontrollampor:

DIAG:
Grön
FX LNK:
Grön

Kopplingsschema (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej