CTS HES-3106-RF

Portar:

LAN1: Telefoni Prio (Beställning sker enbart via kollektiv anslutning)
LAN2: Internet (Telefoni standard)
LAN3: Används Ej
LAN4: Används Ej
LAN5: Bredbands-TV 
CATV: Kopplas till fastighetens kabel-tv nät.

Kontrollampor:

LAN Port 1-5: 
Grön(Blinkar) = 100 Mbit/s länk
Orange(Blinkar) = 1 Gigabit/s länk

WAN:
Grön(Blinkar) = 100 Mbit/s länk
Orange(Blinkar) = 1 Gigabit/s länk

Power:
Grön

Status:
Orange

Kopplingsschema (pdf)

Specifikation (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej