CTS ESH-2109W2A

Portar:

LAN1 : Telefoni Prio (Beställning sker enbart via kollektiv anslutning)
LAN5 : Bredbands-TV
LAN8 : Internet (Telefoni standard)

Kontrollampor:

WAN:
Grön (Blinkar)

STATUS:
Grön (Blinkar)

POWER:
Grön (Blinkar)

Framsida:

TV:
Grön/Orange (Coaxial)

FIBER:
Grön

POWER:
Grön

Kopplingsschema (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej