CTS ESH-2106W2A

Portar:

LAN2: Telefoni Prio (Beställning sker enbart via kollektiv anslutning)
LAN3: Internet (Telefoni standard)
LAN5: Bredbands-TV

Kontrollampor:

WAN:
Grön (Blinkar)
STATUS:
Grön (Blinkar)
POWER:
Grön (Blinkar)

 Kopplingsschema (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej