Vi kopplar upp din verksamhet

Ett uppkopplat samhälle skapar stora möjligheter att använda våra resurser på ett effektivt sätt. Vi på Utsikt Bredband möjliggör det digitaliserade och uppkopplade samhället genom att äga och driva fibernätet i regionen. Förutom att skapa en infrastruktur för ett uppkopplat samhälle, erbjuder vi tjänster inom uppkoppling (IoT- Internet of Things) till verksamheter i Linköping, Mjölby och Katrineholm.

Vi kan koppla upp det mesta med hjälp av sensorer och olika tekniker för kommunikation. Uppkopplade saker kan ge värdefull data för att effektivisera tillvaron. På så sätt bidrar vi till samhällsnytta för invånare och verksamheter. 

Horisont

Horisont är ett samarbete mellan kommunalt ägda bolag för att driva projekt och utveckling inom IoT. Runt om i Sverige står kommuner inför liknande möjligheter och utmaningar. Vi tror att nationella samarbeten kommer vara en nyckel till stor framgång, därför kan vi tillsammans få fram fler tankar och åsikter för att kunna skapa bättre produkter riktade mot de behov som vi samlar in från olika verksamheter. Horisont arbetar för att hjälpa verksamheter att fatta datadrivna beslut med fokus på miljö- och kostnadseffektivitet.

Kontakta mig för mer information

Tommy Andersson

Produktägare, Utsikt bredband AB
013-20 94 03
tommy.andersson@utsikt.se

Några exempel på projekt vi jobbar med inom IoT:

  • Vi kopplar upp skolmiljöer för att mäta och förbättra inomhusmiljön.
  • Vi har kopplat upp containrar för att effektivisera tömningsrutterna och kunna spåra en container.
  • Vi kopplar upp utomhusbelysning för kunna styra belysningen på distans. Uppkopplad belysning sparar även mycket pengar eftersom man slipper gräva för att byta ut överbelastad kabel.
  • Vi driver också ett projekt där vi har placerat markfuktgivare vid nyplanerade träd som mäter när det är dags att dags att vattna.

Vad har du för behov? Bara fantasin sätter gränser.

Vi hjälper verksamheter i Linköping, Mjölby och Katrineholm med att bland annat identifiera behov av uppkoppling, ta fram lämpliga sensorer och samla in och presentera data.

Mejla oss på iot@utsikt.se oss så berättar vi mer.

Hjälpte denna information dig? Nej