Utsikt Bredband utför snart sista bredbandsinstallationen i stort projekt – Linköping i framkant gällande bredband på landsbygden

Helen Solver och Ranko Simic på plats utanför Ljungsbro under en av de sista installationerna av fiber i projektet, foto: Joakim Sjöholm, Tekniska verken
Pressmeddelande
30 maj 2023 06:10
Att säkerställa att bredband finns tillgängligt på landsbygden är en av punkterna i Linköpings kommuns landsbygdsstrategi. En färsk rapport från Post- och telestyrelsen (PTS) från mars 2023 visar att Linköping har bra bredbandstäckning och ligger i framkant i landet. Utsikt Bredband, dotterbolag inom Tekniska verken-koncernen, arbetar med att genomföra installationerna.

– Vi har en väldigt fin bredbandstäckning i Linköpings kommun och vi är bland de främsta kommunerna i landet. Med tanke på att Linköping, sett till folkmängd, är en av Sveriges största landsbygdskommuner, visar rapporten på jättefina siffror, säger Helen Solver, vice vd på Utsikt Bredband. 

Utsikt Bredband har sedan 2018 arbetat med att installera fiber för bredband på landsbygden. Det projektet är snart klart och de sista installationerna görs i maj 2023. När projektet inleddes 2018 erbjöds i princip alla, som tidigare inte hade fiber installerat, en fiberanslutning. 

– Vi har sedan dess byggt ut landsbygden uppdelat i mindre områden. Totalt tackade ägarna till omkring 3 700 fastigheter ja till erbjudandet och det är dessa installationer som nu snart är klara. I nästa steg fortsätter vi genom att erbjuda fiberanslutning till flertalet av dem som inte tackat ja till erbjudandet tidigare, så att vi exempelvis fångar upp dem som kanske ändrat sig, säger Helen Solver.

Ett litet antal fastigheter har inte kunnat ansluta på grund av praktiska omständigheter. Utöver de nationella bredbandsmålen har Linköpings kommun egna mål att arbeta mot. 

– I Linköpings kommuns landsbygdsstrategi tas det upp olika strategier för att möjliggöra levande landsbygd och tillväxt på landsbygden och där pekas bredbandsutbyggnad ut som en viktig åtgärd. Frågan om bredbandsutbyggnad är viktigt ur ett strategiskt perspektiv för landsbygdens hållbara utveckling, säger Ranko Simic, landsbygdsstrateg på Linköpings kommun.

 

Fakta Bredbandsmålet 2025

  • År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
  • 98 procent av hushåll och företag ska tillgång till 1 gigabit per sekund, eller fiber i den absoluta närheten.
  • 99,9 procent ska ha tillgång till minst 100 megabit per sekund.
  • 100 procent ska ha tillgång till minst 30 megabit per sekund.

Källa: Post- och telestyrelsen (PTS). PTS är den myndighet som reglerar telekom och följer upp regeringens bredbandsmål.

 

För mer information, kontakta gärna:

Helen Solver
Titel: vice vd, Utsikt Bredband
Telefon: 013-20 83 88

Installation av fiber för bredband, foto: Joakim Sjöholm, Tekniska verken