Nya möjligheter i samarbetet Horisont

Bild: IoT kan användas till att mäta markfuktigheten i exempelvis  planteringar, som ger en indikation på när det är dags att vattna.
Pressmeddelande
16 juni 2021 13:05
De fyra energi- och stadsnätsbolagen Utsikt Bredband, Jämtkraft, Kumbro och Jönköping Energi har ingått ett samarbete kring Internet of things, IoT, och tillsammans skapat varumärket Horisont.

- Det ligger helt i linje med vår verksamhets uppdrag idag. Vi var tidiga med att bygga fiber för att skapa förutsättningar för Internet. Nu ska vi med hjälp av IoT skapa förutsättningar för ett ännu mer hållarbart samhälle, säger Morgan Ljungberg, vd för Utsikt Bredband.

IoT är ett område som förväntas växa snabbt under de kommande åren. Möjligheten att med hjälp av sensorer både samla in information och styra utrustning skapar förutsättningar för ett smartare, säkrare och mer resurseffektivt samhälle.

Horisonts målsättning är att genom gemensam behovsbild, utveckling och samarbete med kunder vara en långsiktig och stabil partner i kundernas IoT-satsningar.

- Vi kan genom det här samarbetet både spara pengar och utveckla 
ett mer hållbart samhälle med bättre tjänster, genom att dela på kostnaderna för 
system- och affärsutveckling inom IoT frågor, säger Morgan Ljungberg.

Vad är IoT?
Hjälpmedel IoT är en förkortning av ”Internet of things”, översatt ”sakernas internet” på svenska. Namnet är ett samlingsbegrepp på tekniska prylar, verktyg, och sensorer som går att ansluta till internet. När man pratar om IoT är det inte främst datorer och mobiltelefoner man menar, utan snarare sådant som man annars inte ser som en uppkopplad pryl.

  • Exempel på tillämpningar inom IoT:
    Mäta markfuktighet i planteringar och få indikation på när det är dags att vattna.
  • Information om inomhusmiljön i en fastighet, såsom buller eller dålig luft.
  • Temperatur i kyldisken.
  • Undvika kostnadskrävande ronderingar eller få information när en container flyttar sig.

För mer information kontakta gärna:
Tommy Andersson, produktägare IoT, Utsikt Bredband, 013-20 94 03
tommy.andersson@utsikt.se