Linköping enda kommun i länet som nått det nationella bredbandsmålet

Pressmeddelande
11 juni 2021 07:00
Linköpings kommun har i samarbete med olika leverantörer, som exempelvis Utsikt Bredband, nått det nationella målet om att 95 procent av hushållen ska ha möjlighet till minst 100 megabit per sekund bredbandstjänst.

I regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige 2025, som lanserades i slutet av 2016, var målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund under 2020.

Östergötland når inte det nationella bredbandsmålet för 2020, men har ändå en förhållandevis god bredbandstäckning. Regionen hamnar på fjärdeplats i landet med 87,4 procent av hushållen som i oktober 2020 hade tillgång till bredband om 100 megabit per sekund - en ökning med 2,26 procent eller 7 700 hushåll. Snittet för alla landets 21 län är 86,8 procent.

I jämförelse med andra kommuner i landet hamnar Linköping på plats 12 av 290 kommuner.

Linköping är den enda kommunen i länet som når det nationella målet, där 95,3 procent av hushållen är anslutna till bredband om minst 100 megabit per sekund. 

- Tillgång till bredband är avgörande för att det ska vara möjligt att bo, arbeta och driva företag i hela kommunen. Det är ett viktigt delmål att vi nu uppnått över 95 procents täckning. Att Linköping ligger så bra till ur ett nationellt perspektiv är mycket tack vare Utsikt Bredbands målmedvetna arbete under flera års tid, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M)

År 2025 är målet att alla i Linköpings kommun ska ha möjlighet att ansluta sig till bredbandsnät med 1 gigabit per sekund.

- Vi har förberett för 1 gigabit i vårt nät och vår ambition är självklart att tillsammans med kommunen och övriga nätägare uppnå målet med 1 gigabit bredband för 98 procent av hushållen och företagen i kommunen till 2025 . Vi tycker det är viktigt att vara med och driva digitaliseringen i samhället, inte minst nu under pandemin då många medarbetares dagliga arbetsplats temporärt har flyttat till hemmakontor. Men även efter pandemin ser vi exempelvis en potential med en utökad flexibilitet på arbetsmarknaden, där mix mellan hemmakontor och kontor spås öka, säger Morgan Ljungberg, vd för Utsikt Bredband.

För mer information kontakta gärna:
Morgan Ljungberg, vd, Utsikt Bredband, 013 - 20 90 36
morgan.ljungberg@utsikt.se 

 

Fakta:

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:
• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten. 99,9 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s. 100 procent ska ha tillgång till 30 Mbit/s.

 

All data kommer från PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2020.