Nytt säljbolag för bredband ger större tillgång till näten

Pressmeddelande
25 januari 2021 09:52
Fyra stadsnät har tillsammans bildat bolaget Nodena som blir ett regionalt säljbolag för bredbandstjänster. Delägarna, som var och en äger en fjärdedel av bolaget, är Utsikt Bredband, Kumbro Stadsnät, Mittnät och Fibra.

Nodenas affärsmodell är att sälja de fibertjänster, såsom kapacitet och svartfiber, som finns i respektive delägares nät. Tanken är också att teckna samarbetsavtal med fler stadsnät och på det sättet öka utbudet som Nodena kan förmedla. Vd för det nya bolaget är Elin Bertilsson, vd för Mittnät.

- Ett regionalt säljbolag är otroligt viktigt eftersom alla stadsnät behöver öka användandet av sina fibernät, säger Elin Bertilsson. Det är också viktigt för många operatörer som inte har rikstäckande fibernät att de har möjlighet att handla regionala förbindelser av fler än sina största konkurrenter.

Nodena är konstruerat för att kunna utökas med ytterligare delägare men i första hand ska bolaget teckna samarbetsavtal med omkringliggande stadsnät för att täcka in ett geografiskt område som är större än just de kommuner där delägarna är verksamma.

- För att fibernäten ska vara en långsiktigt lönsam investering är det viktigt att de är tillgängliga för så många som möjligt, säger Johan Odensåker, nätchef, Utsikt Bredband. Genom Nodena skapas en till möjlighet för främst nationella och regionala kunder att enkelt kunna handla fibergrossisttjänster i ett större geografiskt område än respektive kommun och stadsnät.

Nodenas delägare är helt eniga om att samarbetet även kan påskynda digitaliseringen inom regionerna. Genom att tillgängliggöra fiberinfrastrukturen för fler aktörer främjar man konkurrens och gör det möjligt för fler att ta del av digitala tjänster.

 

För mer information, kontakta gärna:

Elin Bertilsson, vd Nodena, tel. 070-001 02 43.
Johan Odensåker, Nätchef, Utsikt Bredband, tel. 0733-23 91 74