EU-finansierade projektområden

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi som innebär att hela Sverige ska vara uppkopplat år 2025. EU, via Post och telestyrelsen (PTS), tilldelar bredbandsstöd för att främja utbyggnaden av snabbt och säkert internet för alla. 

Här bygger vi ut

Här kan du läsa om det stöd vi har fått uppdelat per område.

 

Projektområden 2023-2024

Med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuder vi på Utsikt Bredband fiber till dig på Katrineholm 1:22 att ansluta fiber till kampanjpris: 22 500 kronor inklusive moms. Väljer du att ansluta dig senare betalar du 30 000 kronor inklusive moms. I priset ingår grävning på din tomt.

Preliminär tidplan 

Projektering och tillståndsansökning: september 2023 till april 2024

Kundbesök: hösten 2024 - vintern 2025

Byggstart: april 2024

Installation: påbörjas i september 2024, klart senast 2025-09-30.

Med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuder vi på Utsikt Bredband fiber till dig på Katrineholm 2:22 att ansluta fiber till kampanjpris: 22 500 kronor inklusive moms. Väljer du att ansluta dig senare betalar du 30 000 kronor inklusive moms. I priset ingår grävning på din tomt.

Preliminär tidplan 

Projektering och tillståndsansökning: september 2023 till april 2024

Kundbesök: hösten 2024 - vintern 2025

Byggstart: april 2024

Installation: påbörjas i september 2024, klart senast 2025-09-30.

Med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuder vi på Utsikt Bredband fiber till dig på Linköping 1:22 att ansluta fiber till kampanjpris: 22 500 kronor inklusive moms. Väljer du att ansluta dig senare betalar du 30 000 kronor inklusive moms. I priset ingår grävning på din tomt.

Preliminär tidplan 

Projektering och tillståndsansökning: september 2023 till april 2024

Kundbesök: hösten 2024 - vintern 2025

Byggstart: april 2024

Installation: påbörjas i september 2024, klart senast 2025-09-30.

Med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuder vi på Utsikt Bredband fiber till dig på Mjölby 1:22 att ansluta fiber till kampanjpris: 22 500 kronor inklusive moms. Väljer du att ansluta dig senare betalar du 30 000 kronor inklusive moms. I priset ingår grävning på din tomt.

Preliminär tidplan 

Projektering och tillståndsansökning: september 2023 till april 2024.

Kundbesök: hösten 2024 - vintern 2025

Byggstart: april 2024.

Installation: påbörjas i september 2024, klart senast 2025-09-30.

Med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuder vi på Utsikt Bredband fiber till dig på Motala 1:22 att ansluta fiber till kampanjpris: 22 500 kronor inklusive moms. Väljer du att ansluta dig senare betalar du 30 000 kronor inklusive moms. I priset ingår grävning på din tomt.

Preliminär tidplan 

Projektering och tillståndsansökning: september 2023 till april 2024

Kundbesök: hösten 2024 - vintern 2025

Byggstart: april 2024

Installation: påbörjas i september 2024, klart senast 2025-09-30.

Projektområden 2025-2026

Med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuder vi på Utsikt Bredband fiber till dig på Katrineholm 1:23 att ansluta fiber till kampanjpris: 22 500 kronor inklusive moms. Väljer du att ansluta dig senare betalar du 30 000 kronor inklusive moms. I priset ingår grävning på din tomt.

Preliminär tidplan

Projektering och tillståndsansökning: september 2024 till april 2025

Kundbesök: hösten 2025 - vintern 2026

Byggstart: april 2025

Installation: påbörjas i september 2025, klart senast 2026-09-30.

Med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuder vi på Utsikt Bredband fiber till dig på Linköping 1:23 att ansluta fiber till kampanjpris: 22 500 kronor inklusive moms. Väljer du att ansluta dig senare betalar du 30 000 kronor inklusive moms. I priset ingår grävning på din tomt.

Preliminär tidplan

Projektering och tillståndsansökning: september 2024 till april 2025

Kundbesök: hösten 2025 - vintern 2026

Byggstart: april 2025

Installation: påbörjas i september 2025, klart senast 2026-09-30.

Med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuder vi på Utsikt Bredband fiber till dig på Mjölby 1:23 att ansluta fiber till kampanjpris: 22 500 kronor inklusive moms. Väljer du att ansluta dig senare betalar du 30 000 kronor inklusive moms. I priset ingår grävning på din tomt.

Preliminär tidplan

Projektering och tillståndsansökning: september 2024 till april 2025

Kundbesök: hösten 2025 - vintern 2026

Byggstart: april 2025

Installation: påbörjas i september 2025, klart senast 2026-09-30.

Med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuder vi på Utsikt Bredband fiber till dig på Mjölby 1:23 att ansluta fiber till kampanjpris: 22 500 kronor inklusive moms. Väljer du att ansluta dig senare betalar du 30 000 kronor inklusive moms. I priset ingår grävning på din tomt.

Preliminär tidplan

Projektering och tillståndsansökning: september 2024 till april 2025

Kundbesök: hösten 2025 - vintern 2026

Byggstart: april 2025

Installation: påbörjas i september 2025, klart senast 2026-09-30.

Tidigare projektområden

Projektområden 2022-2023

Med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuder vi på Utsikt Bredband fiber till dig på Motalas landsbygd, område 3, att ansluta fiber till kampanjpris: 19 900 kronor inklusive moms. Väljer du att ansluta dig senare betalar du 30 000 kronor inklusive moms. 

Preliminär tidplan

Projektering och tillståndsansökning: augusti 2022 till mars 2023. 

Kundbesök: mars-april 2023. 

Byggstart: mars 2023. 

Installation: juni-september 2023.