Stångåstaden

Utsikt Bredband har sedan våren 2016 ett helhetsansvar för bredbandsnätet till Stångåstadens hyresgäster, vilket innebär att vi sköter drift och underhåll av nätet. Det faktum att vi finns på plats i Linköping gör att vi alltid kan ge bra och snabb support.

Du beställer snabba och säkra bredbandstjänster - internet, TV och telefoni - från ett flertal leverantörer. 

Har du frågor om bredbandstjänster eller vill felanmäla tjänst, vänd dig till din tjänsteleverantör.

Beställ bredbandstjänster från våra tjänsteleverantörer 

Här finns kontaktuppgifter och möjlighet att beställa tjänst för internet, TV och telefoni av våra tjänsteleverantörer. Du kan välja bland ett 20-tal leverantörer.

Om du inte har möjliget att få den tjänst och hastighet du önskar, kontakta gärna oss på flerfamiljshus@utsikt.se 

Har du en bredbandsswitch får du hjälp av den här instruktionsfilmen för komma igång med dina bredbandstjänster.

Hjälpte denna information dig? Nej