Försiktighetsåtgärder vidtagna kopplade till Coronaviruset

Då vi levererar samhällskritiska tjänster måste vi kunna leverera våra tjänster dygnet runt. Därför har vår koncern beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder för att minimera smittrisken av Coronaviruset inom företaget, och påverkan kopplat till våra kritiska samhällstjänster.

Våra åtgärder omfattar bland annat högt fokus på förebyggande aktiviteter som instruktioner om hosta och handhygien, vi ställer in planerade evenemang och kundträffar, vi har infört kraftiga begränsningar för tjänsteresor och besök och vi går igenom beredskapsplaner, samt löpande information till berörda kunder och intressenter.

Vår riskbedömning och rekommendationer bygger på myndigheters information och behovet av att säkerställa våra leveranser till kund. Vi följer därför rekommendationerna från våra myndigheter och arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera risker som kan uppstå och uppdaterar våra åtgärder och information därefter.

Åtgärder vid besök hemma hos dig

Har du ett inplanerat besök hemma hos dig? Då kan du känna dig trygg med att vi gör vad vi kan för att hindra spridningen.

  • Våra medarbetare är bara i tjänst om de friska, och har varit utan sjukdomssymptom i minst 48 timmar.
  • Våra medarbetare kommer inte ta i hand, är noggranna med handhygienen och hostar eller nyser i armvecket.
  • Våra medarbetare håller ett par meters avstånd till dig, och vi ber dig att också hålla avståndet.

Omboka

Vi ber dig att boka om tiden om:

  • Du, eller någon annan i hushållet har förkylnings- eller influensasymptom
  • Du tillhör en riskgrupp
  • Du är 70 år eller äldre

Ombokningen kan du göra genom att kontakta Kundservice.

Vi följer läget och anpassar våra åtgärder

Vår riskbedömning och rekommendationer bygger på myndigheters information och behovet av att säkerställa våra leveranser till kund. Vi följer därför rekommendationerna från våra myndigheter och arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera risker som kan uppstå. Vår information och åtgärder uppdateras därefter.

Hjälpte denna information dig? Nej