Markägare

Utsikt Bredband erbjuder fiber till hushåll och företag. På de platser där fiber saknas  behöver vi gräva ner fibernät för att nå ut till fastigheterna. Därför behöver vi teckna markavtal med berörda markägare. Nedan finns ett blankt markavtal med hur överenskommelsen ser ut. Du som markägare kommer även få ett personligt avtal med tillhörande kartor som visar var vi vill gräva. Vi uppskattar att du sedan skriver på och skickar in avtalet så fort som möjligt. Ju fortare vi får avtalet desto fortare kan vi börja gräva och de som beställt fiber kan snabbare utnyttja möjligheterna med fiber. 

Markupplåtelseavtal

Välkommen att kontakta vår kundservice om du undrar över något.

Hjälpte denna information dig? Nej