EU-finansierade projektområden

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi som innebär att hela Sverige ska vara uppkopplat år 2025. EU, via Post och telestyrelsen (PTS), tilldelar bredbandsstöd för att främja utbyggnaden av snabbt och säkert internet för alla. Här berättar vi om det stöd vi har fått.

Motalas landsbygd område 3

Utsikt Bredband AB har fått bidrag från Post och telestyrelsen (PTS) för att kunna ansluta hus på Motalas landsbygd, område 3. Därför kan kunder i det området just nu beställa fiber till kampanjpris 19 900 kronor inklusive moms. Anslutning senare kostar 27 500 kronor.

Preliminär tidplan

  • Projektering och tillståndsansökningar- augusti 2022 till mars 2023
  • Kundbesök sker under mars-april 2023
  • Byggstart under mars 2023
  • Installationer sker i juni-september 2023
Hjälpte denna information dig? Nej