Ledningsanvisning när du ska gräva

Innan du börja gräva är det alltid viktigt att ta reda på om det finns några ledningar i marken. I de flesta fall är det kostnadsfritt att begära ledningsanvisning. Det gäller både företag och privatpersoner i tätort och på landsbygd.

Vi är med i Ledningskollen, en webbtjänst där du som planerar att gräva kan få besked om vår infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) som finns nedgrävd på den aktuella platsen. Genom Ledningskollen når du alla anslutna ledningsägare direkt via en kontakt.

Beställ ledningsansvisning och utsättning

En skadad kabel kan vara livsfarlig - anmäl det till oss direkt

Det är viktigt att vi alltid får information om en skadad kabel, även om det inte ”ser så allvarligt ut”. Skulle du skada någon kabel, rör den då inte eftersom det kan innebära livsfara.

Kontakta oss genast på vår felanmälan om du skadar våra kablar eller ledningar:
013-20 80 20 (Linköping och Mjölby)
0150-579 00 (Katrineholm)


Farligt laserljus i bredbandskablarna!

Det går för ögat farligt laserljus i bredbandskablarna.
Titta INTE in i kablarna.

 

Hjälpte denna information dig? Nej