Beställ fiberanslutning

Med fiber får du en snabb och framtidssäker bredbandsuppkoppling. Här gör du din beställning.

Fiberbeställning


*Grävning på tomt inkluderar grävning den närmsta vägen från avlämningspunkten i gatan fram till huset. Vi undviker i största möjliga mån att schakta i hårdgjorda ytor (t.ex. asfalt och plattor). Grov återställning ingår, återfyllnad av schakt sker med befintliga massor, återställning av ytskikt (t.ex. gräs, asfalt och plattor) ingår ej. Praktiska detaljer gås igenom vid hemma hos-besöket som entreprenören bokar efter att beställning skickats in.
Jag är medveten om bindande avtal med Utsikt Bredband.*

*Jag är medveten om att bindande avtal med Utsikt Bredband träffas först efter att Utsikt Bredband skriftligen bekräftar beställningen. Om jag lämnat min beställning till Utsikt Bredband på ett sådant sätt att Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är tillämplig har jag 14 dagars ångerrätt från och med att avtalet med Utsikt Bredband träffats, dvs. dagen då jag mottar Utsikt Bredbands bekräftelse av min beställning. Om jag vill utnyttja min ångerrätt meddelar jag Utsikt Bredband om detta inom ovan nämnda tid. Jag bekräftar genom min underskrift samtidigt att erforderliga samtycken inhämtats från make/maka, sambo, partner och/eller annan fastighetsägare.

Jag förbinder mig att följa Utsikt Bredbands allmänna villkor för installation samt allmänna villkor för nyttjande som jag tagit del av här. Jag bekräftar att jag tagit del av informationen om behandlingen av mina personuppgifter enligt Utsikt Bredbands allmänna villkor, samt samtycker till behandlingen.