Markägare

Ett snabbt och säkert bredband möjliggör en levande landsbygd, där människor trivs med att bo och bedriva verksamhet. Det utgör också grunden för digitala samhällstjänster, så som vård och välfärdstjänster. För att så många som möjligt ska kunna ta del av vår fibersatsning på Mjölbys landsbygd behöver vi gräva ner ett fibernät för att nå ut till fastigheterna. Därför behöver vi teckna markavtal med berörda markägare. På den här sidan kommer det att finns ett blankt markavtal med hur överenskommelsen ser ut. Du som markägare kommer även få ett personligt avtal med tillhörande kartor som visar var vi vill gräva. Vi uppskattar att du sedan skriver på och skickar in avtalet så fort som möjligt. Ju fortare vi får avtalet desto fortare kan vi börja gräva och de som beställt fiber kan snabbare utnyttja möjligheterna med fiber. 

Välkommen att kontakta vår kundservice om du undrar över något.

Hjälpte denna information dig? Nej