Inför fiberanslutning

Om du har beställt en fiberanslutning är det bra att planera för det arbete som du själv ansvarar för.

Du ansvarar för grävning och förläggning av rör från anvisad avlämningspunkt fram till husvägg, (anslutningspunkt) på din tomt. Du gräver själv eller beställer grävning av vår entreprenör vid projektmötet hemma hos dig. Vid projektmötet får du rör och märkband av oss.

  • Se instruktionsfilmen som visar hur du gräver du på din tomt
  • Planera för lämplig placering av bredbandsswitchen. Tänk på att minimera inomhusförläggning av fiberkabeln genom att gräva fram till rätt vägg/utrymme. Bredbandsswitchen ska sitta i torrt utrymme som har tillgång till minst ett dubbelt 230 Volt vägguttag. Temperaturen får inte understiga 0°C och inte överstiga + 45°C.
  • Vid behov, installera eller komplettera fastighetsnätet i bostaden från bredbandsswitchen.
  • Beställa de tjänster som du vill ha levererade via fiberanslutningen. Det görs från någon av våra tjänsteleverantörer.


Hjälpte denna information dig? Nej