Karta och plan

Här kan du följa hur långt vi kommit med fiberutbyggnaden i just ditt område. Tabell med status i arbetet hittar du nedanför kartan på den här sidan. Är du osäker på vilket område du tillhör, kontakta kundservice.

Planen uppdateras löpande när vi får mer information och mer detaljerade tidplaner från våra entreprenörer. Svagströmsinstallationer i Norrköping (Svinab) är entreprenör i område A och B och Peab är entreprenör i område C och D.

Område

1. Grävning stamnät

2. Installation stamkabel

3.
Grävning fibernät till fastigheterna

4.
Installation accesskabel

5.
Installation  fastigheter
Q= kvartal

A1  Klart  Klart     Q3 2020
A2  Klart  Klart     Q4 2020
A3  Klart  Klart     Q4 2020
A4  Klart  Klart  Klart  Pågår Q2 2020
A5 Klart  Klart      Q4 2020
A6 Klart  Klart      Q4 2020
A7  Klart  Klart      Q4 2020
A8 Pågår  Pågår      Q4 2020
A9 Klart  Klart      Q4 2020
A10 Klart  Klart  Klart  Pågår  Q2 2020
A11 Klart  Klart  Klart  Klart  Q2 2020
A12 Klart  Klart  Pågår  Pågår

Q3 2020

A13 Klart  Klart      Q4 2020
 B1 Klart  Klart Klart  Klart Klart
 B2  Klart  Klart Klart  Klart Klart
 B3 Våren 2020        2021
 B4 Klart  Klart  Pågår  Planerad  Q3 2020
 B5 Klart  Klart      Q4 2020
 B6 Klart Klart      Q4 2020
 B7 Klart Klart      Q4 2020
 B8 Klart Klart      Q4 2020
C1 Klart Klart     Q4 2020-Q1 2021
 C2  Klart Klart     Q4 2020-Q1 2021
 C3 Våren 2020       2021
 C4 Våren 2020       2021
 C5  Klart  Klart  Klart  Klart Klart
 C6  Klart  Klart  Pågår Pågår Q3 2020
 C7 Klart  Klart  Pågår  Planerat  Q4 2020
 C8 Klart  Klart      Q4 2020-Q1 2021
 D1  Klart Klart  Klart  Pågår  Q3 2020
 D2 Klart  Pågår      Q4 2020
 D3 Våren 2020        2021
 D4  Klart  Klart  Pågår  Planerad  Q4 2020
 D5  Klart Klart  Pågår  Planerad  Q4 2020
 D6 Klart  Klart  Pågår  Planerad Q4 2020 
 D7  Klart  Klart  Pågår  Planerat Q4 2020
D8 Klart  Klart      Q4 2020
Hjälpte denna information dig? Nej