Karta och plan

Följ hur långt vi har kommit med fiberutbyggnaden i ditt område. Tabell med status i arbetet hittar du nedanför kartan på den här sidan. Är du osäker på vilket område du tillhör, kontakta kundservice.

Planen uppdateras löpande när vi får mer information och mer detaljerade tidplaner från våra entreprenörer. Bravida är entreprenör i område A och B, Peab är entreprenör i område C och D.

Uppdaterad: 2021-05-05

Område

1. Grävning stamnät

2. Installation stamkabel

3. Grävning fibernät till fastigheterna

4. Installation accesskabel

5. Installation  fastigheter

Q = kvartal
A1  Klart  Klart  Klart  Klart Klart
A2  Klart  Klart  Klart  Pågår Q2 2021
A3  Klart  Klart  Pågår  Planerat Q2 2021
A4  Klart  Klart  Klart  Klart Klart
A5 Klart  Klart  Pågår  Planerat  Q2 2021
A6 Klart  Klart  Planerat    Q3 2021
A7  Klart  Klart  Planerat    Q3 2021
A8 Klart  Klart  Klart  Planerat  Q2 2021
A9 Klart  Klart  Klart  Klart Klart
A10 Klart  Klart  Klart  Klart Klart
A11 Klart  Klart  Klart  Klart Klart
A12 Klart  Klart  Klart
 Klart

Klart

A13 Klart  Klart  Planerat    Q3/Q4 2021
 B1 Klart  Klart Klart  Klart Klart
 B2  Klart  Klart Klart  Klart Klart
 B3  2021/2022       2021/2022
 B4 Klart  Klart  Klart  Klart Klart
 B5 Klart  Klart  Planerat   Q3 2021
 B6 Klart Klart  Påbörjat   Q3 2021
 B7 Klart Klart  Planerat   Q3 2021
 B8 Klart Klart  Planerat   Q3 2021
C1 Klart Klart  Pågår  Pågår Q3 2021
 C2  Klart Klart  Pågår  Planerat Q4 2021
 C3          
 C4          
 C5  Klart  Klart  Klart  Klart Klart
 C6  Klart  Klart Klart Klart Klart
 C7 Klart  Klart  Klart Klart Klart
 C8 Klart  Klart  Pågår  Pågår  Q2 2021
 D1  Klart Klart  Klart  Klart Klart
 D2 Klart  Klart  Klart  Klart Klart
 D3          
 D4  Klart  Klart  Klart  Klart Klart
 D5  Klart Klart  Klart  Klart Klart
 D6 Klart  Klart  Klart Klart Klart
 D7  Klart  Klart  Klart  Klart Klart
D8 Klart  Klart  Klart  Klart Pågår
Hjälpte denna information dig? Nej