Nyheter

Arbetet med att bygga ut fibernätet på Linköpings landsbygd pågår för fullt. Här hittar du de senaste nyheterna kring utbygganden. Se hur långt vi har kommit med arbetet i ditt område.

 


 

2020-11-04

Svinab blir en del av Bravida

Entreprenören Svagströmsinstallationer i Norrköping (Svinab) blir den 1 december en del av Bravida. Det innebär att fiberinstallationer som Svinab gör på uppdrag av oss på Linköpings landsbygd i område A och B framöver kommer göras av Bravida. Det påverkar ingenting för varken dig eller oss. Vi ser bara positivt på utvecklingen för Svinab.

Se aktuell tidplan för projektet.

 


 

2020-06-15

 

Sommaren är här! Vi fortsätter arbeta under hela sommaren för att så många som möjligt skall få fiber inkopplad.
Arbeten pågår just nu för anslutning sista biten fram till fastigheterna i 11 områden. Vi börjar arbeta i ytterligare 6 områden efter sommaren. Planen är att ca 2000 kunder på landsbygden kommer ha fått snabbt bredband via fiber till årsskiftet 2020-2021.

Projektet är omfattande. Det innebär bland annat att när projektet är färdigt kommer vi att ha grävt ner ca 100 mil rör för fiberkabel. Det är nästan lika långt som sträckan Linköping - Luleå.

Den planering vi jobbar efter just nu är beroende av att det inte inträffar något oväntat med projekteringar och tillstånd.


 

2020-04-30

 

Tillsammans med våra samarbetspartners gör vi allt vi kan för att så många som möjligt ska få fiber installerad så snart som möjligt. Tyvärr påverkas vår verksamhet av den just nu rådande samhällssituationen på grund av Covid-19. Följden blir dessvärre att vi inte kan leverera till alla kunder enligt nuvarande tidsplan. Vi ser allvarligt på problemet och gör vad vi kan för att minimera ytterligare fördröjning. Alla berörda kunder har fått en ny leveranstid och information om denna via mail. 


 

2020-02-28

Varmt väder betyder att vi gräver för fullt!
Den milda vintern har varit på vår sida även i år och våra grävarbeten har pågått hela vintern. Vi gräver just nu för att ansluta kunder i områdena A11, A10, C6 och D1. Förarbete och planering pågår för fullt för att starta i ytterligare områden i mars.

I de områden vi gräver i just nu har våra entreprenörer åtta grävlag igång. Ett grävlag består av två maskiner och tre personer. Vi har så här långt anslutit ca 300 kunder och fler kommer få fiber nu under första halvåret i år.

 2019-11-20

Vi anslöt de första kunderna i området runt Vikingstad i slutet på oktober. Just nu har anslutit ett 70-tal kunder. Arbetet fortsätter och till årsskiftet räknar vi med att cirka 300 kunder ska kunna surfa snabbt och säkert via fiber. 

Just nu gräver vi i fyra områden - B1, B2, C5 och C6, för att bygga fibernätet som går till fastigheterna. Vi planerar att starta grävning i områdena A11 och D1 inom de närmsta veckorna. Vi fortsätter självklart att gräva och ansluta kunder efter årsskiftet enligt vår nuvarande tidplan.

2019-10-07
Tidplanen för fiberutbyggnaden är uppdaterad. Du hittar det här.>>>

2019-09-10
Våra entreprenörer gräver i de delområden där vi fått tillstånd från Trafikverket och Länsstyrelsen och där avtal är påskrivna från markägare. Det finns tyvärr en risk att några områden, som vi har planerat att ansluta till fibernätet innan årsskiftet blir försenade, eftersom det tar längre tid än beräknat att få tillstånd  och avtal klara. Vi återkommer när vi vet om det blir förseningar i jämförelse med tidigare kommunicerad tidplan.

I några delområden har våra entreprenörer börjat boka och genomföra besök hos dig som beställt fiber. Entreprenörerna ger dig bland annat råd om var det är bäst att du placerar bredbandsswitch och router hemma hos dig.

2019-06-17
Nu kan du se övergripande tidplaner för när vi kommer installera fiber i ditt område. De första områdena planeras att bli installerade under hösten/vintern 2019 och sedan kommer vi installera löpande till och med hösten 2020. Läs mer.

2019-04-15
Snart är det dags att i de första delområdena bygga det så kallade accessnätet som går till varje byggnad (fastighet). När det är klart installerar vi fiber. Så fort tidplaner för installation är klara kommer plan att uppdateras löpande.

2019-03-08
Det är nu klart vilka entreprenörer som kommer att gräva och installera fiber hemma hos dig i de olika områdena. Svagströmsinstallationer i Norrköping (Svinab) är entreprenör i område A och B och Peab är entreprenör i område C och D.
Du kan nu följa
 hur långt vi har kommit med fiberutbyggnaden i ditt område. Till karta och plan.

2019-01-31
Vi fortsätter arbetet med att gräva för stamnätet i nya områden, där vi har fått tillstånd från Länsstyrelsen och avtal från markägare. Upphandling av entreprenörer som sköter installation, det vill säga drar fiber i ditt område till din tomtgräns och hemma hos dig, beräknas vara klar i början av februari. Efter det kommer vi löpande att skicka ut bekräftelser med information om vilken entreprenör som kontaktar dig när det blir dags för ”hemma-hos-besöket”. 

2018-12-11
Våra entreprenörer fortsätter bygga ut fibernätet. Just nu gräver de för stamnätet i område A4, A7, A10, B1, B5, C5 och C6. (Se karta längre ner på sidan). Sedan fortsätter de att bygga stamnätet i övriga områden. Efter att de har slutfört arbetet med stamnätet påbörjas grävningen för områdesnätet som går till fastigheterna. Så fort vi får mer detaljerade tidsplaner från våra entreprenörer kommer information att läggas upp på denna sida.
Ps. Det går fortfarande att beställa fiber.

Under hösten har säljare varit på plats i område A och nu fortsätter de att svara på frågor och hjälpa till med beställningar i område B. Under 2019 kommer de även besöka område C och D.

2018-10-16
Vi har nu fått tillstånd av Länsstyrelsen att bygga stamnätet av fiber i område C, delområde C5 och C6. Grävning i område C5 påbörjas runt vecka 50 och därefter gräver vi i C6.

2018-09-28
Vi har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen att börja bygga stamnätet av fiber i område A och B. Se aktuella stamsträckor och karta längre ner på sidan.

Med start i mitten på oktober och året ut finns säljare i områdena där vi ska bygga ut fibernätet.
Har du inte beställt fiberanslutning än, mejla till landsbygd@utsikt.se så kommer våra säljare att kontakta dig. De hjälper dig med frågor angående din beställning. Vid övriga frågor, till exempel när vi kommer till ditt område och påbörjar arbetena, så hänvisar vi till denna sida. Här kommer information och tidplaner uppdateras löpande.
 

2018-09-11
Inom 1-2 veckor påbörjar vi grävning i områden enligt nedan. Vi väntar just nu på grävtillstånd från Länsstyrelsen, vilket krävs för större projekt. Det har också gjort att vårt arbete försenats något.

Så fort vi får grävtillståndet, alltså om 1-2 veckor, enligt uppskattning från Länsstyrelsen, kan våra entreprenörer börja gräva, det vill säga starta utbyggnaden av fibernätet.

En mer detaljerad områdeskarta med information om tidplaner kommer att finnas tillgänglig när vi fått mer detaljerade tidplaner från våra entreprenörer.

2018 höst: Grävning av stammen i fibernätet startar. 
Efter sommaren påbörjas arbetet av stamsträckorna i områdena där vi fått in flest beställningar. Först efter att stammen är färdig startar arbetet med att installera fiber hemma hos dig, vilket sker från och med våren 2019.

Vi startar arbetet med stamsträckorna mellan:

Område D: Bankekind-Grävsten
Område B: Beatelund-Hovetorp
Område C: Gammalkil-Ulrika
Område B: Linghem-Askeby
Område B: Linghem-Aspetorp
Område A: Ljungsbro-Gunnarstorp
Område D: Metsjö-Bankekind
Område A: Mjölorp-Härn
Område A: Odensfors-Sättuna
Område C: Sjögestad-Rappestad
Område D: Slaka-Kolbyttemon
Område C: Slaka-Nykil

Prata gärna med dina grannar för att få upp intresset i ditt område. Listan över områden uppdateras löpande när vi får tidplaner från våra entreprenörer.

Våren 2019: Efter att vi byggt klart stammen påbörjar vi byggnation av fibernätet i de olika områdena och startar installationerna i fastigheterna.

Våren 2018: Informationsmöten.

Feb 2018: Erbjudande om en fiberanslutning skickas ut.

Karta: Linköpings landsbygd delas in i fyra områden; A, B, C och D. Områdena består av flera delområden, A1, A2 osv. Här finns tidplan för respektive delområde.

 

Entreprenörer

Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer i Norrköping (Svinab)) är entreprenör i område A och B.

Peab är entreprenör i område C och D.