Äger du mark där vi behöver gräva?

För att så många som möjligt ska kunna ta del av vår fibersatsning på landsbygden i Linköping behöver vi gräva ner ett fibernät för att nå ut till fastigheterna. Därför behöver vi teckna markavtal med dig som äger marken.

Här finns ett markavtal med hur överenskommelsen ser ut. Du som markägare kommer även få ett personligt avtal med tillhörande kartor som visar var vi vill gräva.

Vi uppskattar om du skriver på och skickar in avtalet så fort som möjligt. Ju fortare vi får avtalet desto fortare kan vi börja gräva och de som beställt fiber kan snabbare utnyttja möjligheterna med fiber. 

Hjälpte denna information dig? Nej