Fiber till flera byggnader inom samma fastighet

Den första byggnaden du ansluter kallar vi för huvudanslutning och för den betalar du 19 900 kr. Resterande byggnader inom samma fastighetsbeteckning kan du välja att ansluta för 9 900 kr per byggnad. Priset är förutsatt att du gräver ner rör och märkband till en, av oss, angiven anslutningspunkt. Rör och märkband får du av oss vid mötet med entreprenören hemma hos dig.

Om du har fler byggnader på samma fastighet ska du ha fått en beställningsblankett för huvudanslutningen och en för tillkommande byggnader, saknar du denna, hör av dig till oss på landsbygd@utsikt.se
Du kan också beställa via formuläret här på sidan.

I dagsläget vet vi inte var anslutningspunkter för tillkommande byggnader kommer att vara, utan det är först efter att projektering är klar och när vår entreprenör gör kundbesök som vi kommer att kunna svara det. Vi ber dig ändå göra beställning på de byggnader du är intresserad av att ansluta. Vid kundbesöket ser vi över den bästa lösningen för just dig och dina byggnader. 

Beställning privatpersoner

 
 Kompletterande beställning – Tillkommande byggnader. Priset gäller endast för tillkommande byggnader på samma fastighetsbeteckning som i huvudbeställningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är medveten om bindande avtal med Utsikt Bredband. *
 
 

*Jag är medveten om att bindande avtal med Utsikt Bredband träffas först efter att vi skriftligen bekräftar beställningen. Om jag lämnat min beställning till Utsikt Bredband på ett sådant sätt att Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är tillämplig har jag 14 dagars ångerrätt från och med att avtalet med Utsikt Bredband träffats, dvs. dagen då jag mottar vår bekräftelse av min beställning. Om jag vill utnyttja min ångerrätt meddelar jag Utsikt Bredband om detta inom ovan nämnda tid. Jag bekräftar genom min underskrift samtidigt att erforderliga samtycken inhämtats från make/maka, sambo, partner och/eller annan fastighetsägare.

Jag förbinder mig att följa Utsikt Bredbands (i) allmänna villkor för installation samt (i) allmänna villkor för nyttjande som jag tagit del av här. Jag bekräftar att jag tagit del av informationen om behandlingen av mina personuppgifter enligt Utsikt Bredbands allmänna villkor, samt samtycker till behandlingen.

 

Hjälpte denna information dig? Nej