Erbjudande och beställning

Kampanjpris för anslutning av fiber till din villa är 19 900 kr. Med fiber från Utsikt Bredbands får du en snabb och stabil uppkoppling och kan sedan välja fritt bland våra leverantörer av internet, TV och bredbandstelefoni.

I priset för fiberanslutning ingår:

  • Fiberanslutning till Utsikts Bredbands fibernät
  • Grävning och/eller fräsning från förberedd kanalisation i gatan fram till tomtgräns. (Grävning på din tomt ingår inte.)
  • Håltagning och tätning i fastigheten
  • Montering av kabelskydd vid husväggen
  • Blåsning och indragning av fiberkabeln i fastigheten
  • Installation av fiberuttag och bredbandsswitch
  • Aktivering av bredbandsswitch i fastigheten

Två års garanti på bredbandsswitchen från installationsdatum.

Beställning privatpersoner

 
 Kompletterande beställning – Tillkommande byggnader. Priset gäller endast för tillkommande byggnader på samma fastighetsbeteckning som i huvudbeställningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är medveten om bindande avtal med Utsikt Bredband. *
 
 

*Jag är medveten om att bindande avtal med Utsikt Bredband träffas först efter att Utsikt Bredband skriftligen bekräftar beställningen. Om jag lämnat min beställning till Utsikt Bredband på ett sådant sätt att Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är tillämplig har jag 14 dagars ångerrätt från och med att avtalet med Utsikt Bredband träffats, dvs. dagen då jag mottar Utsikt Bredbands bekräftelse av min beställning. Om jag vill utnyttja min ångerrätt meddelar jag Utsikt Bredband om detta inom ovan nämnda tid. Jag bekräftar genom min underskrift samtidigt att erforderliga samtycken inhämtats från make/maka, sambo, partner och/eller annan fastighetsägare.

Jag förbinder mig att följa Utsikt Bredbands (i) allmänna villkor för installation samt (i) allmänna villkor för nyttjande som jag tagit del av här. Jag bekräftar att jag tagit del av informationen om behandlingen av mina personuppgifter enligt Utsikt Bredbands allmänna villkor, samt samtycker till behandlingen.