Övergripande tidplan och nyheter

Arbetet med att bygga ut fibernätet i Katrineholm har påbörjats och här kommer information om hur arbetet fortskrider uppdateras löpande. Har du beställt fiberanslutning senast 30 juni 2017 är målet att installera fiber i din fastighet senast 31 december 2018. För dig som beställt efter 30 juni 2017 installerar vi löpande, dock senast 31 december 2020. Se beräknade veckor för installation per område här.

2019-06-14
Du som beställt fiber efter 30 juni 2017 och som inte redan blivit installerad kommer få fiber under sommaren eller senast under hösten. Som vi tidigare meddelat, och som det ser ut just nu, får du som beställt i 5 procent-kampanjen fiber under hösten/vintern 2019.

2019-04-02
Under 2019 året är dags för installation hos dig som beställt fiber efter 30 juni 2017, där vi inte hade möjlighet att installera i samband med det första stora arbetet under 2018. Det gäller även dig som beställt anslutning i kampanj som skickades till de sista 5 procenten som fick erbjudande under 2018. 

Vi börjar att gräva under april och installerar fiber under sommaren 2019, om allt går som planerat. För dig som beställt i 5 procent-kampanjen är planen att du får fiber under hösten 2019 och senast 31 december, om inget oförutsett händer.

2019-01-10
Det går fortfarande att beställa fiber till din fastighet om du inte redan har gjort det. Tidigare kampanjpris gällde dig som beställde senast 2018-12-31. Från årsskiftet gäller ordinarie pris, 25 000 kr. Priset gäller om vi har förberett i gatan utanför tomten till din fastighet. Har vi inte anslutit fastigheter i området tidigare och förberett för flera anslutningar, tillkommer en kostnad som varierar från fall till fall.

2018-12-11
Årsskiftet och ett större delmål närmar sig, vilket innebär att du som har beställt fiberanslutning före 2017-06-30 får fiber indraget till 2018-12-31.  Arbetet med att installera fiber pågår för fullt i alla områden. Våra entreprenörer kontaktar dig och bokar besök för installation av utrustningen hemma hos dig. Du som är berörd av eventuell försening får information från oss.
Det går fortfarande att beställa fiberanslutning.

2018-10-15
Installationer i fastigheterna på landsbygden fortsätter. Tidplanen för område C har försenats på grund av bland annat svår terräng. Som det ser ut just nu kommer de som beställt fiber senast 2017-06-30 få fiber indraget i fastigheten innan årsskiftet. 14 dagar innan vi drar in fiber hos dig blir du kontaktad av vår entreprenör. 

2018-07-10
Vi fortsätter att installera fiber. Här kan du se när vi beräknar att installera i ditt område. 14 dagar innan vi drar in fiber hos dig blir du kontaktad av vår entreprenör. 

2018-06-04
I mitten av maj fick de första fastigheterna fiber. I alla områden förutom i Strångsjö (område C) har installationer påbörjats och kommer pågå löpande under sommaren och hösten. Det gäller dig som beställt fiber senast 30 juni 2017. Mer detaljerad information kommer snart.

2018-02-26
I Strångsjö och Björkvik (område C och D) inväntar vi markavtal från markägare och tillstånd från Trafikverket för att kunna slutföra stamnätet. Handläggningstider hos Trafikverket kan komma att orsaka flera förseningar. Men vi jobbar för att vår tidplan ska påverkas så lite som möjligt trots detta.

I mars beräknas fibernätet, som på sikt når fram till din bostad, att börja byggas. 

2018-02-15
Hemma-hos-möten pågår. Vi väntar på tidsplaner från entreprenörerna och återkommer med ytterligare information så fort vi vet mera.

2017-11-22
I december startar utbyggnaden av fibernätet i respektive område och entreprenörerna påbörjar Hemma-hos-möten.

Stamnätet i område C och D är snart klara och kommer vara helt färdigbyggt i januari.

2017-10-12
Nu är det klart vilka entreprenörer som ska ansvara för vilket område:

Område A: Peab 
Område B: Eddima Teknik
Område C: Eltel
Område D: Svagströmsinstallationer i Norrköping

Det återstår att bygga några delar av stamnätet i område A och B. Byggnation av stamnätet i område C och D är påbörjat.

2017-09-11
Större delen av stamnätet i område A och B är klart. Byggnation av stamnätet i område C och D påbörjas i sep/okt. Upphandling av entreprenörer för respektive område pågår. 

2017-07-10
Vi håller just nu på att bygga stamnätet i område A och B, se karta. Det är Tjällmo Gräv och Tjällmo entreprenad som hjälper oss med grävningen.

Plan fiberutbyggnad

Först bygger vi stamnätet för fiber och sedan kommer vi bygga det sk acessnätet. Därefter installerar fiber hemma hos dig.

Fiberinstallationerna kommer utföras med start i början av 2018 och löpande under året. Det gäller dig som beställt fiber senast 30 juni 2017. För dig som beställt senare sker installation senast 31 december 2020. När det är dags för din tur kommer en av våra entreprenörer kontakta dig för att boka ett hemma-hos-besök cirka två veckor innan installation.

 

Bild nedan: A: Bie/Julita B: Lerbo/Sköldinge C: Strångsjö D: Björkvik 

 

 

 

 

 

Hjälpte denna information dig? Nej
Fiber till Katrineholms landsbygd

Plan fiberutbyggnad

Först bygger vi stamnätet för fiber och sedan kommer vi bygga det sk acessnätet till fastigheterna. Därefter installerar fiber hemma hos dig.

Fiberinstallationerna kommer utföras med start under första halvåret av 2018 och löpande under året för dig som beställt fiber senast 30 juni 2017. För dig som beställt senare sker installation löpande, dock senast 31 december 2020. När det är dags för din tur kommer en av våra entreprenörer kontakta dig för att boka ett hemma-hos-besök cirka två veckor innan installation.