Så går det till att bygga ut fibernätet på landsbygden

Att bygga ut fibernätet på landsbygden är en omfattande process med många delar. Här förklarar vi hur det går till.

1. Stamnätet byggs

Först planerar vi arbetet för att gräva stamnätet, som är själva grunden för att fibern ska fungera. Vi ritar ut sträckningen för stamnätet på en karta, men innan vi kan börja gräva måste vi få tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket och markägare. När stamnätet är på plats kan vi sedan börja planera för att bygga ut accessnätet.

2. Förberedelser för att bygga accessnätet

Accessnät kallas nätet som kopplar ihop stamnätet med din fastighet. Att planera, få tillstånd och sedan gräva ner fibern till accessnätet är oftast det som tar längst tid. 

Detaljprojektering

Vi planerar vart nätet ska finnas och ritar ut sträckningen på en karta. Finns det andra byggnader på vägen fram till huset som ska anslutas, så gräver vi redan nu ner röret för fibern utanför tomtgränsen. På så sätt blir det lättare för dem att ansluta sig i efterhand och vi minimerar grävandet.

Tillstånd och markavtal skickas och godkänns

Vi sammanställer underlag som skickas till Länsstyrelsen, Trafikverket och markägare för att begära tillstånd att gräva i områdena. Ingen grävning påbörjas innan alla tillstånd och avtal är klara för ett delområde. Vi behöver få godkänt både från Länsstyrelsen, Trafikverket och markägaren.

3. Entreprenör gör kundbesök och börjar gräva

När alla handlingar och tillstånd är klara lämnas underlaget till entreprenören som påbörjar sitt arbete.

Besök hemma hos dig

Entreprenören kontaktar kunderna som ska anslutas och bokar in ett hembesök. Under besöket går de igenom de praktiska detaljerna för installationen och hur det funkar att gräva på tomten.

Rören för fibern grävs ner

Entreprenören gräver fram till tomtgränsen vid varje byggnad och lägger ner röret för fibern. Vid vägpassage eller svåra markförhållanden så borrar eller trycker man i marken i kortare sträckor.

Blåsning av fiber

Utmed grävsträckor placerar man ut skåp eller brunnar för att enklare kunna blåsa in fiberkabeln i röret. Sedan blåser man in fibern genom röret med hjälp av tryckluft. Fibern svetsas i skåp och brunnar.

Grävning på den egna tomten

Kunden själv ansvarar för grävningen den sista biten på den egna tomten.

4. Installation i fastigheten

Entreprenören bokar in en tid med kunden för att slutföra installationen. Vid arbetet borras hål i ytterväggen för att kunna dra in fiberkabeln i fastigheten. På insidan monteras ett fiberuttag som kabeln ansluts till och en bredbandsswitch som kopplas ihop med fiberuttaget.

Anslutningen aktiveras

Anslutningen testas och aktiveras av entreprenören. Samtidigt sker en registrering hos Utsikt Bredband så att kunden kan beställa internettjänster direkt. 

Emma har fått fiber

Nästan 3 500 kunder har beställt fiber på Linköpings landsbygd. En av dem är Emma med familj som nu har fått fibern installerad.

Hjälpte denna information dig? Nej