Hexatronic 4 portar

Portar:

1: Telefoni Prio (Beställning sker enbart via kollektiv anslutning)
2: Internet (Telefoni standard)
4: Bredbands-TV

Kontrollampor:

PWR: Grön
LNK/AKT: Grön

Kopplingsschema (pdf)