Information och ansökan om bredbandsstöd

Då högkapacitetsnät idag är kostsamma att bygga behöver flera aktörer samverka för att kunna erbjuda boende och företag på landsbygden en rimlig anslutningskostnad. De ideella krafterna är här den viktigaste delen i denna samverkan och nationellt benämns detta som ”byalagsmodellen”.

Byalagsmodellen har i flera kommuner i Östergötland i stor omfattning tillämpats från 2002.

Jordbruksverkets webbplats finns all information om bredbandsstöd och där kan du även göra en ansökan.

Hjälpte denna information dig? Nej