Erbjudande

Vårt erbjudande består av ett byalagskoncept i fyra delar; Projektering av fibernätet, anslutning av byalagets nät, anslutning av fastigheterna och Utsikt Bredband köper och övertar byalagets nät direkt efter godkänd besiktning.

Vi har gjort vissa förändringar i erbjudandet. Erbjudandet här gäller alla byalag som gjort beställningar från och med 2015. En av de största förändringarna i den nya modellen avser håltagning i fastigheten. Numera ansvarar vi för detta, tidigare var det fastighetsägaren som ansvarade för håltagningen.

Erbjudande är anpassat efter Jordbruksverkets gällande regler om bredbandsstöd.

Byalagskonceptet

Projektering av fibernätet

 • Projektering enligt robusta nät i samråd med byalaget
 • Materialspecifikation
 • Mängdförteckning
 • Genomgång av projekteringen
 • Kostnad faktureras byalaget

 Anslutning av byalagets nät

 • Fiberdisponering
 • Inmätning
 • Dokumentation och dämpningsmätning
 • Anslutning till Utsikts stamnät
 • Besiktning
 • Kostnad faktureras byalaget

Anslutning av fastigheterna

 • Installation av bredbandsswitch
 • Aktivering till Utsikts fibernät
 • Tillgång till Utsikts utbud av tjänster (internet, TV och telefoni)
 • Kostnad faktureras fastighetsägaren

Utsikt Bredband köper och övertar byalagets nät direkt efter godkänd besiktning

Kontakta oss för mer information

Marie Arvehell

Konsult, Tekniska verken
013-30 86 32

 Anna Höckerbo 

Säljare Utsikt, Utsikt Bredband
013-20 93 61

 

 

Hjälpte denna information dig? Nej