Erbjudande

Vårt erbjudande består av ett byalagskoncept i fyra delar; Projektering av fibernätet, anslutning av byalagets nät, anslutning av fastigheterna och Utsikt Bredband köper och övertar byalagets nät direkt efter godkänd besiktning.

Vi har gjort vissa förändringar i erbjudandet. Erbjudandet här gäller alla byalag som gjort beställningar från och med 2015. En av de största förändringarna i den nya modellen avser håltagning i fastigheten. Numera ansvarar vi för detta, tidigare var det fastighetsägaren som ansvarade för håltagningen.

Erbjudande är anpassat efter Jordbruksverkets gällande regler om bredbandsstöd.

Byalagskonceptet

Projektering av fibernätet

 • Projektering enligt robusta nät i samråd med byalaget
 • Materialspecifikation
 • Mängdförteckning
 • Genomgång av projekteringen
 • Kostnad faktureras byalaget

 Anslutning av byalagets nät

 • Fiberdisponering
 • Inmätning
 • Dokumentation och dämpningsmätning
 • Anslutning till Utsikts stamnät
 • Besiktning
 • Kostnad faktureras byalaget

Anslutning av fastigheterna

 • Installation av bredbandsswitch
 • Aktivering till Utsikts fibernät
 • Tillgång till Utsikts utbud av tjänster (internet, TV och telefoni)
 • Kostnad faktureras fastighetsägaren

Utsikt Bredband köper och övertar byalagets nät direkt efter godkänd besiktning

Kontakta oss för mer information

Empty profile photo
Viktoria Emmoth Kindbom
Konsult
Nät, Projektledning
Empty profile photo
Marie Arvehell
Konsult
Nät, Projektledning
Anna Höckerbo
Säljare
Utsikt Bredband
Hjälpte denna information dig? Nej